Pheka leRainbow Hotel…Ezangaphakathi: Amathumbu lolusu lwenkomo

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Pheka leRainbow Hotel…Ezangaphakathi: Amathumbu lolusu lwenkomo

uMthunywa

Nansi isitshebo esimnandi esihlabusa okwamagama sesintu ziphekele uziqume ulimi.

Okudingakalayo

– 500g ulusu

– 500g amathumbu

– 10g usawudo

– 10g i garlic

– 10g pepper

– 200g amatamatisi

– 50g ihanyanisi

– 50ml amafutha okupheka
Indlela yokupheka

– Gezisa ezangaphakathi zinhlanzeke uzixhwathise

– Ekuxhwathiseni xwathisa ngembizo ezehlukeneyo eyamathumbu yodwa leyolusu yodwa.

– Cenga amanzi uwagcine

– Khanzinga ihanyanisi le-garlic okwemizuzu emihlanu

– Faka amatamatisi ukhanzinge futhi

– Hlanganisa ezangaphakathi lalokho okukhanzinge phambilini uthele amanzi owacengileyo wekele uxhwathe kuvuthwe ezangaphakathi zibe buthakathaka.

Ukudla
Isitshebo lesi simnandi lesitshwala senyawuthi esilombhida oledobi eceleni

Share This:

Sponsored Links