Phanini inkomo isawudo

23 Jul, 2020 - 01:07 0 Views
Phanini inkomo isawudo Isawudo lenkomo lenza inkomo idle, ikakhulu lenza inathe amanzi amanengi okuyikho okufunwa ngumfuyi ukwenzela ukuthi ingacaki ngenxa yokungadli

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba banike inkomo zabo isawudo ngoba lenza zibe lomfutho wokudla okuyikho okwenza isisindo sayo sithuthuke umlimi abesethola inzuzo enhle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNtandoyenkosi Ndhlovu ongu-Agricultural Agronomist kunkampani yeWorld Shakers Investments uthe isawudo lenkomo liqakathekile ngoba yilo elenza inkomo ithole ulukuluku lokudla.

“Isawudo lenkomo lenza inkomo idle, ikakhulu lenza inathe amanzi amanengi okuyikho okufunwa ngumfuyi ukwenzela ukuthi ingacaki ngenxa yokungadli.

“Nxa inkomo zingadli okwaneleyo abalimi kumele bazifakele i-molasses ewomileyo okuyiyo eyenza ukudla kwazo kubemnandi njalo kwenza ukudla okuhlanganiswe lesawudo kudleke,” kutsho uMnu Ndhlovu.

Uqhubekele phambili esithi inkomo aziyithandi i-phosphorus le magnesium ngoba ayikho mnandi, iyababa.

“Inkomo aziyithandi i-phosphorus, i-magnesium le-calcium ngoba iyababa njalo yenza umlomo wenkomo wome kakhulu okuyikho okuzondwa zinkomo. Ngenxa yalokhu zicina zingasadli, kungcono ukuthi uziphe isawudo ngoba ziyathola ama-nutrients.

“Umfuyi okumele akwenze yikuthi abone ukuthi ngesikhathi sezulu isawudo lakhe uyaligcina kuhle endaweni enganetheliyo amanzi ngoba selingaphela,” kulandisa uMnu Ndhlovu.

Uphethe ngokuthi isawudo lelo kumele alibeke lapho okulala khona inkomo ukwenzela ukuthi zikhothe isawudo ebusuku ngoba yiso isikhathi ezidla khona kakhulu.

Share This:

Sponsored Links