Phanini ingulube amanzi eneleyo

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Phanini ingulube amanzi eneleyo ingulube

uMthunywa

Ethel Ncube

INHLANGANISO yeVeterinary Services isikhuthaze abalimi abafuye ingulube ukuthi babone ukuba zihlala zilamanzi eneleyo njengoba sesiphakathi kwesikhathi sokutshisa.

UDokotela wezifuyo, uPhilani Mpofu uveze ukuba ingulube  zidinga amanzi amanengi ukuze azincedise kumpilakahle yazo.

Ekhuluma lentatheli uDkt Mpofu uveze ukuba ingulube zifuna amanzi amanengi ukuze zenelise ukuzincedisa emzimbeni.

phanini ingulube amanzi eneleyo

“Khathesi sekuqalile ukutshisa, ingulube zifuna amanzi amanengi njalo ahlanzekileyo awokunatha. Kumele lapho ezinathela khona kube kulungisiwe kumbe kwakhelwe ukuze loba zifuna ukuchitha amanzi  zingakwenelisi lokhu.

“Abanye abalimi bayakha amaklebhu ezibayeni lapho abafuyela khona ukuze babe bethela khona amanzi. Abanye bayathatha amavili ethalakitha basike bazilungisele kuhle ukuze zibe zinatha lapho,” kulandisa uDkt Mpofu.

“Okuqakathekileyo yikuthi lapho ezinathela khona kuhlanzeke njalo lamanzi eziwaphiwayo abe ehlanzekile ukuze zingahlaselwa yimikhuhlane,” kutsho uDkt Mpofu.

Uqhubekele phambili eveza ukuba amanzi aqakatheke ngani emzimbeni wengulube.

“Amanzi ayancedisa ukuthi ehlise ukutshisa emzimbeni wengulube ikanti ingulube ezimunyisayo lazo zifuna amanzi amanengi ukuze zenelise ukwehlisa ukuze imidlwane ingasweli ukudla.

“Ngokunjalo njengababona ngempilakahle yezifuyo siqonqosela abalimi kakhulu ukuthi babone ukuba izifuyo zabo ziyathola  amanzi amanengi ngoba aphinda ancedise ekwentshiseni kwengulube nxa zingatholi amanzi kahle zilakho  ukufuba zicine zingathengiseki ngemali ephezulu.

“Nxa ungumfuyi ulezisebenzi ezikukhangelela ingulube zihambise eVeterinary eseduze lawe ziyefunda ngezifuyo langokunakekelwa kwazo ukuze zibelolwazi olugcweleyo ngengulube,” kuphetha uDkt Mpofu.

Share This:

Sponsored Links