Uncategorized

Ondofa batshisa indlu yombalisi

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ondofa batshisa indlu yombalisi

uMthunywa

Ethel Ncube

BASELE benkemile ababalisi beNtalale eGwanda ngemva kokutsha  kwendlu kamsekeli kamphathisikolo okucatshangelwa ukuba ingabe itshiswe ngondofa.

Isiga lesi senzakale ngeviki ephelileyo lapho okutholakale indlu yokulala ekamsekeli kamphathisikolo weNtalale Primary itshile kwasala ezinye impahla okube yisimanga.

Ekhuluma lentatheli omunye umfakazi oqotho uveze ukuba kukhona okutshaya amanzi ngokutsha kwedlu le.

“Isimanga yikuthi indlu le kayilamagetsi njalo akulamuntu owayesele ehlala kiyo njengoba izikolo bezivaliwe kodwa itholakale itshile.

“Lokhu kuyasixaka kakhulu ngoba siyazibuza ukuthi kungabe kuyini okwatshisa indlu le? Ngaphandle kwalokho kulabantu abalindayo esikolo labo bathi kababonanga mlilo. Kutsho ukuthi kukhona okutshaya amanzi lapha kumbe yizinto zabantu ezatshisayo asazi,” kuveza umfakazi lo.

Uqhubekele phambili echaza ukuba umonakalo lo uzabisela emuva imfundo esikolo lesi.

“Umbalisi lo kasakhululekanga ngokuba sesikolo lesi, usefisa ukutshintsha indawo ngenxa yesiga lesi okuzaphazamisa ukufunda kwabantwana. Kungakhulunywa konke kodwa ukutsha lokhu kulesintu phakathi, ngoba lomkulu wakhe utholakale uvuliwe kodwa zonke impahla bezikhona akukho ngitsho lokukodwa okucatshileyo njalo akutshanga.

“Lapha kudingwa ukuthi kubhodwe kubosiyazi kuyezwisiswa ukuthi kuhamba njani ngesiga lesi. Akuvumi ukuthi indlu itshe yodwa kungelamuntu, abantu bagoqe izandla kumele kwenziwe icebo,” kuveza umfakazi lo.

Iphephandaba likazulu liphinde laxhumana lelinye ilunga lekhomithi yesikolo lesi uMnumzana Lerato Ndlovu ochaze ukuba balokudana okukhulu ngomonakalo lo.

“Lapha lonyaka kukhulu esizakuzwa,  indlu itshe nje yodwa kungelamuntu olayithileyo phakathi. Onogada labo bathi bayibona ivele isitshile kukanti enye indlu yayivulekile kungelalutho oluthethweyo.

“Umsekeli kamphathisikolo lo kasahlalisekanga ngokuba lapha esikolo sethu, usefuna ukusuka ngoba usesesaba ukuthi umlilo omtshisele indlu ungabe uvele ngaphi kaselaqiniso lendawo yethu le,” kuphetha uMnu Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links