OKUHLE KUYABUKWA. . . Induna isungula iphurojekithi yokulima kuthelezelwa

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
OKUHLE KUYABUKWA. . . Induna isungula iphurojekithi yokulima kuthelezelwa Induna uGampu ithelela ensimini yephurojekithi eyisungulileyo eMasekela line eTsholotsho

uMthunywa

Bongani Ndlovu

NGENHLONSO yokulwisa indlala induna yeTsholotsho isiqalise isivande sokulima kuthelezelwa okukhangelelwe ukuthi sizasiza umphakathi.

Induna uGampu iveze ukuthi isungule isivande lesi ngemva kokunanzelela ukuthi izulu kalini kuhle kule indawo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi kungakho abantu bacina bebulawa yindlala yikho nje esungule i-irrigation le, eMasekela Line.

Ikhuluma lephephendaba likazulu, iNduna uGampu iveze ukuthi iqalise iphurojekithi le ngemali yayo isenzela umphakathi.

“Iphurojekithi yeMasekela Line Irrigation Scheme ngiyiqale ngeyami imali yomhlalaphansi. Lokhu ngikwenzele ukuthi ngithuthukise isabelo sakithi ukuze laso senelise ukulwa lendlala.

Ufake njalo lempompi zamanzi okunatha ezakhamizi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo.

“Okwakhathesi ngisalesivande esisodwa esingaba yihekitha nje eyodwa ngoba sisaqalisa kodwa lapha kungenza kuhle ngizayiqhelisa ibe yindawo engaba ngamahekitha angu-28,” kuchaza uGampu.

Ugcizelele ngokuthi baqale ngokuhlanyela izilimo ezilomkambo omkhulu ukuze i-irrigation le iphangise ukuthuthuka njalo kubelula ukuthi umphakathi uthole amathuba.

“Lapha siqala ukulima sifuna ngokuqalisa ngezilimo ezifana lemibhida, ikhabitshi, amatamatisi, ihanyanisi, i-beetroot, amagwili lama-pepper ngoba lezi yizilimo ezilomkambo omkhulu njalo zidliwa endlini zonke zeZimbabwe okutshengisa ubukhulu bomkambo wazo lezi izilimo engikhethe ukuqalisa ngazo,” kuveza iNduna uGampu.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi i-irrigation isithuthukise impilo zalabo abahlala eMasekela Line njalo lamanzi okunatha kawasatholakali nzima.

“Ukubakhona kwe-irrigation eMasekela sokulethe intuthuko ekuthini abantu besigabeni abasadingi nzima amanzi abo okunatha ngoba sekulempompi yezakhamizi ukuthi zisebenzise lapho zifuna ukunatha amanzi njalo amanzi lawa aphuma ehlanzekile empompini,” kuphetha iNduna uGampu.

Share This:

Sponsored Links