Nonisani inkomo lingakazithengisi

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Nonisani inkomo lingakazithengisi UMnumzana Cosmas Muzunde

uMthunywa

Musa Janga
ABE-LIVESTOCK Production esabelweni seMatabeleland North sebekhuthaze abalimi ukuthi banonise inkomo zabo phambi kokuba bazithengise ukuze bathole imali engcono.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde ongu-Livestock Specialist ubike ukuthi okwenza abalimi abanengi bengaphumeleli kuhle kumabhizimusi abo enkomo yikungaqakathekisi ukunonisa inkomo zabo bengakazithengisi.

“Ukunonisa inkomo kuyinto eqakathekileyo nxa ufuna ukuba lebhizimusi eliphumelelayo. Umlimi ukuze anonise inkomo zakhe angazinika ukudla okungenza ukuthi zibe lesisindo.

“Kumele enze isiqiniseko sokuthi zidla ukudla okufanele umzimba njalo ngelanga elilodwa inkomo inganikwa ukudla okungaba yi 8,5kg njalo lokho kudla kumele kube lama-proteins.

Uqhubekele phambili esithi amanzi lawo aqakathekile kakhulu ekwengezeni umzimba wenkomo kungakho inkomo zingaswela amanzi ziyacuba.

“Abalimi kumele babelesiqiniseko sokuthi inkomo zabo ziyathola amanzi eneleyo njalo ziwathola endaweni eseduzane,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi umehluko enkomeni enoniswayo lubonakala ngemva kwamalanga angu-80 kusiya kwangu-90 nxa umlimi enakekela kuhle inkomo zakhe.

“Nxa umlimi eyenze konke okudingakalayo ekunoniseni inkomo zakhe kumele kube sokulomehluko emzimbeni wenkomo ngemva kwamalanga angaba ngu-80 kusiya kwangu-90,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links