Uncategorized

Ngqathu umunwe kubangwa indoda

21 Jun, 2022 - 17:06 0 Views
Ngqathu umunwe kubangwa indoda Umfanekiso lo uthethwe kuBeaumont Enterprise

uMthunywa

Ethel Ncube

ZIBUKELE ibhayisikopo yamahala izakhamizi zeDolo eMberengwa ngemva kokuba elinye inina liphose lalahlekelwa ngumunwe kubangwa indoda.

Indaba le yenzakale ngoLwesibili kuviki ephelileyo lapho uNkosazana Rosemary Mathuthu elume uNkosazana Mpofu bebanga indoda, uTeacher Sibanda.

UMthunywa uxhumane lesinye isakhamuzi sakule indawo uNkosazana Sibongile Ndlovu obike ukuba ababili laba baphose balimazana bebanga indoda.

“Sasisezitolo sezwa umsindo kanti ngomama sebegiqana phansi omunye esithi lo omunye uthandana lomkakhe. Ngesikhathi abantu belamula omunye bebevele sebemthe ngqathu umunwe esephethe isandla ngapha esopha.

“Umnikazi wendoda kukhanya wahle wabuya ehlomile esiya empini yokulwela indoda ngoba wayelehloka elincane esiketini  abantu bahle bamthathela,” kubika uNkszn Ndlovu.

Esinye isakhamuzi uMnumzana Mpendulo Dube oxhumane lentatheli uveze ukuba uMathuthu wayevele engajonganga kudlala.

“Kuliqiniso ukuthi omama laba balwa ezitolo kukhulunywa ngendaba yendoda omunye laye ethi indoda ngeyakhe,” kutsho uMnu Dube.

Intatheli ixhumane lalowo owayesethathelwa indoda oziveze ngokuthi nguMaMpofu nje kuphela, othe yena umkakhe usamthanda yikho engafuni muntu ozama ukuchitha umuzi wakhe.

“Umuzi wami ngiyawufuna sibili ngisafuna ukuhlala kodwa ngiphazanyiswa ngumama lo osekhombe umkami. Mina ngamlanda ngisiyambuza ukuthi wenzani lomkami wahle wangisukela ngempama wangiluma lomunwe. Umkami ukhona ngekhaya lezinsuku futhi ukuthi kasamfuni uMathuthu usefuna sakhe umuzi wethu uqine,” kutsho uNkszn Mpofu.

Ekhuluma loMthunywa lo ongqathune omunye umunwe uNkszn Mathuthu uthe kuliqiniso ukuba balwa belwela indoda.

“Ukumluma ngamluma angali lami bengizama ukuzivikela ngoba umama lo ubuye lehloka elifihle esiketini kutsho ubevele efuna ukungigamula. Uthe engibuza ngendoda ngahle ngenyanya ngamfaka impama sahle sasukelana kwalamula abantu. Mina umkakhe angithandani laye umama lo ulandela amanga akhulunywa ngabantu,” kuphetha uNkszn Mathuthu.

Imizamo yokuxhumana lendoda ebangwayo uMnu Sibanda yehlule ngoba kuthiwa kala makhalekhukhwini.

Share This:

Sponsored Links