‘Ngifuna umntanami’. . . Inina lithathelwa umntanalo elosuku ezelwe

07 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
‘Ngifuna umntanami’. . . Inina lithathelwa umntanalo elosuku ezelwe UThabitha Mtizira

uMthunywa

Edson Khumalo lo Musa Janga
KULENINA leCharlet bucwadlana leShangani elidonsele ‘umkalo’ emthethwandaba weTredgold ngoLwesithathu kuyonale iviki limsola ngesihluku sokumthathela umntanakhe elosuku olulodwa ebelethile.

URaymond Stoddart ohlala eKesington koBulawayo owaba lomntwana loThabitha Mtizira umiswe emthethwandaba esetheswa icala lokuthathela uThabitha umntanakhe elosuku olulodwa ezelwe.

Umtshutshisi kulelicala uNkosazana Taboka Nyathi ubikele inkundla ukuthi uRaymond Stoddart loThabitha Mtizira babehlala bonke eCharlet kuthe ngoNhlolanja kumnyaka odluleyo uthe ebeletha umntwana wathathwa nguyise elosuku olulodwa.

Kuzwakale ukuthi uStoddart wabikela uThabitha ukuthi umntwana wayezamthatha ngemva kwenyanga eziyisithupha.

Kucatshangelwa ukuthi uStoddart ebona ukuthi wayengeke anike uThabitha umntanakhe wasuka lapho abehlala khona wayahlala ngakibo.

Umtshutshisi uNkszn Nyathi ucele inkundla ukuthi inike umamangala umntwana kusathonisiswa icala leli.

“Ngilesicelo sokuba umamangala aphiwe umntwana kulindelwe umbiko ovela ku-probation officer. Loba kungaba ngokwempelaviki kumbe aphiwe umntwana ngendlela inkundla ebona kulungele umntwana.

UMnu Stoddart ubikele inkundla ukuthi akulamuntu owenqabela uThabitha ukuthi azobona umntwana.
UMantshi kulelicala uMnumzana Usheunesu Matova uqume ukuthi umntwana ngeke asuswe lapho ahlala khona kulindelwe umbiko ovela ku-probation officer okunguye ololwazi ngcono kuloluhlangothi.

Ukuthoniswa kwecala leli kudluliselwe kumhlaka 20 Nhlolanja ngaleso sikhathi uThabitha nxa efuna ukubona umntanakhe engayambonela enkambeni yamapholisa okwamahola athile aqede embisele kuyise.

Share This:

Sponsored Links