Ngena Lwezi ngengoma

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ngena Lwezi ngengoma UKadder

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
SAWUBONA Lwezi, wena owensuku ezimbalwa sisiya kuMpalakazi. Senelise ukuba siqhube umsebenzi womculo sesikhangelele izulu.

Kuliviki ngizadlula ngithinta ngabanengi lemisebenzi yabo eminengi eyabatsha besebutsheni babo esukela ku-hip-hop, i-house leminye ehlangeneyo umhlaba jikelele eyenzalo yalumhlabathi.

Phetsheya emazweni akude, uAwakhiwe Sibanda (AWA) uqhubekela phambili esukumisa usiko lweNdebeleRap ngengoma yakhe yothando uS’nqandamathe.

Kulingoma uAWA usebenzisa ulimi lwesintu echaza uthando alalo ngesoka lakhe kusukela ngelanga eqala ukulibona.

U-AWA ucula eseGermany, Europe evakatsha izizwe leqembu leGRRL, eligoqela abaculi besifazana abalembali ezehlukeneyo ezivela emhlabeni jikelele.

Sikutshayela ihlombe dade, uqhubeke uziqhenya ngomdabuko wakho.

Sisabambe njalo emantombazaneni, uKadder Kwaito Star usesungule ingoma yakhe uWoza, engumdumo wegqom ophekwe khonapha ekhaya eloGlad SuperStar loDanny D.

Sikhangelele ukuba izaduma emsakazweni ingemukelwa ngezandla ezivulekileyo emisakazweni lemphakathini.

Umculi uPOY — Proud Of You (ibizo Nicholas Muchinguri) usephumile ekhazeni lokuthulisela ngengoma ethakazelela amantombazana, uBahle.

Lingoma ichaza obala ngentombi zakuleli esitsho ethi “Bahl’ Abantwana bagezile”.

Uchaza njalo ngendlela ezinengi izintombi zakuleli ezimtshiya engela magama kusukela kundalo yabo lempahla abazigqokayo ebuhleni babo.

UJr Garnet usesungule iEP yakhe uAlive enyangeni edlule. Uyisungule eThe Vista emavikini ambalwa adluleyo njalo usebenza edinga indlela zokusukumisela phambili imisebenzi yakhe.

UCantry Langa, odume ngelithi CL Pop, usungule umabonakude wengoma yakhe uBuza Ngathi esetshenzwe yiKontrol Films ekhokhelwa nguCal_Vin.

UCal_Vin usungule idlalade lakhe ngeviki ephelileyo elilesihloko sesibongo sakhe u-Nhliziyo.

Lelidlalade liphuma emveni kokusebenza nzima elisakazela ebulenjini exhumana labalaleli bakhe.

Omunye wabatsha osesukumise imisebenzi yakhe emphakathini nguKevin Makhosi, umkhandi-ngoma wentsha yakoBulawayo, uledlalade lakhe elithi Nambini Music Vol 1.

Lelidlalade ligoqela abaculi abolohlonzi abafana loXMile, uGaz’Elimnyama oweMaskandi, labanye abatsha abafana loSis Noe, NguX, uVOP okungoma ethi Superman labanye abanengi.

Siphetha liviki nge “zinkulu” mhlonitshwa uKhuxxman, ovuselela uBanolila, ingoma eligugu yesiKhalangeni eyenziwa ngumuyi uSolomon Skuza.

UKhuxxman lapha uhlanganisa umdumo wakulezinsuku ewuhlanganisa lengcitshi yengoma engapheli moya kusukela lanini. Lapha zidibene zombili, asazi kuyozala nkomoni-ke!

Share This:

Sponsored Links