Nanzelelani i-fall armyworm izilimo zisesezincane

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
Nanzelelani i-fall armyworm izilimo zisesezincane

uMthunywa

Musa Janga
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi baqaphele isinanakazana esibizwa ngokuthi yi-fall armyworm ngoba siyingozi kuzilimo.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Davison Masendeke obona ngezezilimo oweAgritex yena onguChief Agronomist esabalweni seMatabelaland North obike ukuthi kuqakathekile ukuba abalimi bavikele izilimo zabo masinyane ku-fall armyworm ngoba kuyisibungu esiyingozi ezilimweni.

“I-fall armyworm yisibungu esihlupha kakhulu ezilimweni, siyadla isilimo sicine singasakhuli kuhle,” kutsho uMnu Masendeke.

Ubuye wathi ekuqedeni isibungu lesi kumele bakhangelisise amaqanda aso esilimweni wona ayabe emanengi ngoba bengavele bekele kube yisibungu esikhulu siyona njalo siyahlupha ukusiqeda.

“Kumele umlimi aphange ananzelele i-fall armyworm kusesengamaqanda ngoba kungavele kube licimbi elikhulu kuba nzima ukulwisana laso njalo sihle sone izilimo,” kuchaza uMnu Masendeke.

Uveze njalo ukuthi kulula ukuthi umlimi abone ukuthi isilimo sakhe sesihlaselwe yi-fall armyworm ngoba sibekela emahlamvini esilimo njalo amaqanda akhona alombala olithanga.

“Ihlamvu eselihlaselwe yisibungu lesi libonakala ngokuba lembobombobo emahlamvini.

Uphethe ngokuthi kuqakathekile ukuthi umlimi engabona isilimo sakhe sesihlaselwa yisibungu lesi avakatshele abalimisi bamxwayise ngemithi yokusebenzisa.

“Kulemithi yokuqeda lesisibungu ngakho umlimi engabona isilimo sakhe sesihlaselwe yisibungu lesi kumele aphange abone abalimisi abazamcebisa ngemithi yokusebenzisa,” kuphetha uMnu Masendeke.

Share This:

Sponsored Links