Nanzelelani ekudobheni amaqanda okucacada

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Nanzelelani ekudobheni  amaqanda okucacada Amaqanda

uMthunywa

Ethel Ncube

ABALIMI abafuya inkukhu ngenhloso yokuthi bacacade amaqanda bathengise amatsiyane sebelimukiswe ngokuqakatheka kokuthi bananzelele nxa bedobha amaqanda abazawafaka emtshineni wokucacada ukuze bangalahlekelwa yinzuzo.

UNkosazana Sizweleni Moyo oyingcitshi kwezokufuya inkukhu uveze ukuba abafuyi abalandele izixwayiso zonke kuze kufike ekucacadweni kwamaqanda.

Ekhuluma lentatheli uNkszn Moyo ulandise ngendlela okumele baphathe ngayo amaqanda.

“Abafuyi nxa bedobha amaqanda enkukhu kumele bawafake endaweni eqandelelayo njalo lapho okungathi kucije khona kumele kube phansi.

“Amaqanda akumelanga agcinwe insuku ezedlula isikhombisa kulindwe ukuba abe manengi ngoba lokhu kwenza ukuthi kucine kucacadwe amalutshwana,” kutsho uNkszn Moyo.
Uqhubekele phambili eveza ukuthi abafuyi benkukhu okunye okumele bakunanzelele ngamaqhude abalawo.

“Kuyenzakala ukuthi amaqanda angathi esefakwe emtshineni kungaphumi lutho nxa esecacadiwe, lokhu kuyabe kubangelwa yikuthi amaqhude akho ayabe engakhuthalanga ekulandeleni izikhukhukazi,” kutsho uNkszn Moyo.

Uphethe ngokuthi abafuyi benkukhu kumele bananzelele konke lokhu ukuze bangalahlekelwa yinzuzo yabo.

“Umlimi kumele akhangele indlela amaqhude akhe alandela ngayo izikhukhukazi andubana adobhe amaqanda ukuze ayewafaka emtshineni wokucacada.

“Abalimi abanengi bandise ukudobha nje amaqanda bayefakisa emtshineni bengakhangelanga izinto ezinengi. Abanye njalo ngabagcina kakhulu amaqanda okwenza kungaphumi lutho kukanti  kumele kulandelwe konke engikubalise phezulu ukuze kucacadwe amatsiyane amanengi,” kuphetha uNkszn Moyo.

Share This:

Sponsored Links