Uncategorized

Mmmmmm . . . Asibunandi benyama yomuntu

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Mmmmmm . . . Asibunandi benyama yomuntu

uMthunywa

Ethel Ncube
ZISELE zitshe amathe izakhamizi zeMavule, eZhombe ngemva kokuba esinye isalukazi sichaze ukuba sidla inyama yabantu abafayo kuleyondawo njalo siyavakatshela abantu emzini yabo ebusuku belele, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

UMthunywa uzwe ukuba ugogo uEster Mkalalwa uzikhulumele ngowakhe umlomo etshela abemuli yakhe kumaviki ambalwa edluleyo ukuthi yena uphila ngenyama yabantu.

Iphephandaba likazulu lixhumane lesinye isakhamuzi esale ukuqanjwa ngebizo esasikhona mhla ugogo uMkalalwa ekhuluma limpicabadala.

“Sasihlezi ngekhaya laye ugogo waqalisa ukusitshela ukuthi nguye odla abantu abafayo njalo wathi inyama le iyahlabusa kakhulu.

“Eqalisa ukusitshela thina sasisithi kasaphathekanga kuhle emkhumbulweni kodwa waphinda njalo wasitshela into efanayo ngelinye ilanga ukuthi inyama yomuntu imnandi ngemva kokuba simbuze ukuthi injani emlonyeni inyama yomuntu. Waveza ukuba eyomuntu omdala iyadleka kodwa ilukhuni kukanti eyomntwana ibuthakathaka njalo imnandi uyaziluma ulimi,” kubika umfakazi lo oyisihlobo ongathandanga ukuqanjwa ngebizo.

Uqhubekele phambili echaza ukuba isalukazi lesi asisahambi okuyangaphi kodwa ebusuku siyavuka siphaphe sibhode imizi yabantu.

“Ungambona ungeke utsho ukuthi uyavuka esiyakhunkula ebusuku lokhu wazikhulumela yedwa engabuzwanga ukuthi ungumkhunkuli. Kwafika omunye umama ngekhaya wambuza wathi kanti emzini wakhe wafakani kungangeneki?

“Umama lo wasembuza ukuthi uyabe ezokwenzani emzini wakhe ebusuku wamphendula wathi uyabe evakatsha,” kutsho umfakazi lo.

Esinye njalo isakhamuzi esikhulume loMthunywa uNkosazana Glen Zhou uveze ukuba laye wazizwela ngezakhe indlebe indaba kagogo uMkalalwa yokudla inyama yabantu.

“Lami ngabizwa sekuthiwa ugogo nango sewumana ethi udla abantu ngathi ngifika ngamthola ethi eyabantwana yiyo emnandi okwamagama.

“Waphinda waveza ukuba uhamba lomangoye lapho ayakhona. Umangoye lo engabizwa ngomunye umuntu kasondeli kodwa engabizwa ngugogo uyagijima umthole esethe sece eceleni okutsho ukuthi uhamba laye esiyaganga,” kutsho uNkszn Zhou.

Imizamo yokukhulumisana logogo okucatshangelwa ukuba udla inyama yabantu yehlule ngoba kubikwa kasenelisi ukukhuluma ecingweni.

Share This:

Sponsored Links