Uncategorized

Mbo umntwana ebusweni ngebhatshi amdlwengule

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Mbo umntwana ebusweni ngebhatshi amdlwengule

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA ephakamise umntakamfundisi yamvala ngebhatshi ebusweni andubana imdlwengule qede icele ezinyaweni kodwa yazabanjwa yizakhamizi.

Udaba lolu lwenzakale ngeviki ephelileyo lapho umsolwa uKhumalo ehambe esikolo seDavid Livingstone esemfundo yaphansi wafika waphakamisa umntwana womunye umfundisi welinye ibandla okubanga lesine kumfundo yaphansi wayamdlwengula egangeni.

Ekhuluma loMthunywa omunye umfakazi oqotho ongathandanga ukuqanjwa ngebizo uveze ukuba isiga lesi siyadanisa kakhulu.

“Udaba lolu luyasidanisa njengabazali ukuthi umuntu angasuka lapho ahlala khona alande umntwana amane amphakamise ayemdlwengula egangeni. Ngabe ngowakhe-ke enziwe kanje ubengezwa njani? Usebulele ikusasa yomntwana, kasaphindi afunde kuhle futhi lomfundisi laye kasahlaliseki ngomntwana nxa esesikolo.

“Umntwana lo ubevela esikolo ehamba labanye kwathutsha umuntu wafika wamvala ngebhatshi wamphakamisa wangena laye iganga wafika wamenza umfazi qede wabaleka kodwa ngokusebenza kweNkosi watshiya ibhatshi lakhe okuyilo elimbambisileyo,” kubika umfakazi lo.

Intatheli ibuye yaxhumana lokhansila wakule indawo uMnumzana Bekithemba Qongo ovumileyo ukuba udaba olunjalo lwafika endlebeni zakhe.

“Ngezwa ukuba kulesigelekeqe esafika sathatha umntwana samvala ngebhatshi samdlwengula kodwa umuntu lo wabanjwa ngoba watshiya ibhatshi eliyilo elasentshenziswa ukuba abanjwe. Ngilusizi kakhulu ngoba usephambanise impilo yomntwana omncane ongelacala,” kuveza uMnu Qongo.

Share This:

Sponsored Links