Mama Khululeka, iphekwe nguLuminous

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Mama Khululeka, iphekwe nguLuminous UTinashe Mthethwa obizwa Luminous

uMthunywa

Vusumuzi ndlovu

SIYAZIQHENYA ngomama lentombi zethu, ngakho asibaphatheni ngenhlonipho lothando, sithi “Phansi ngokuhlukunyezwa kwabomama labodadewethu! Alukho uthando oludlula olukamama umhlaba wonke jikelele, njalo wonke umuntu engavumelana lami kulokhu. Sileviki sidlule kulanga lokuthakazelela abesifazane bonke nje; amantombazana, omama, obabakazi labogogo. 

UTinashe Mthethwa, odume ngegama uLuminous, ubhale inkondlo ehlaba umxhwele ebonga unina. Inkondlo le uyisabalalise kunkundla zonke zebulenjini ukuba umhlaba wonke umncedise ukufakaza imizwa yakhe ngentombi yokuqala empilweni yakhe.

Isihloko senkondlo yakhe nguMama Jus Chill, okutsho ukuba “Mama, khululeka.” Ududuza unina emazisa ukuba yena ugcinwe ngothando lwakhe njalo lolukaNkulunkulu kukho konke ngakho kesabi lutho.  

Uqala indaba yakhe ebuka ubuhle lokumangalisa kukanina. Uyaqhubeka ebalisa ngesikhathi sokuzithwala kwabesifazane labandise ukukwenza nxa bezithwele. 

ULuminous  uthi zonke lezi zehlakalo zikhomba ukuthi kulomntwana ozayo. Kulinkondlo uLuminous uchaza kabanzi ngokukhuliswa kwakhe ngunina aze abe lijaha ayilo lamhlanje. Uqhubeka ebonisa ukuba uNkulunkulu ulaye njalo unina angesabi lutho ngoba uNkulunkulu owabagcina bebabili engakalethwa emhlabeni nguye njalo obagcinayo nsukuzonke.

ULuminous ngumculi weGospel Rap ophuma eNkulumane, njalo uselesikhathi epheka ingoma labaculi abanengi. Abaculi abafana loT1nda, Asaph, Muse labanye yibo abamxhasayo. Uledlalade lakhe alisungule ngoLwezi ka2017 elithiwa nguDriven. Kulelidlalade ukhuluma ngezinto ezinengi ezenzakala emhlabeni ebantwini abatsha labadala ngokufanayo, kodwa ubaqondisa lokubakhumbuza ngoMdali. Ezinye zengoma aziwa ngazo zibalisela uSpecial, uSiyathandaza loNkulumane Drive EP.

ULuminous unqobe kumncintiswano wamagama lomculo weLive Bars kumaviki adluleyo encintisana loTrane, lapho abasakazwa kuRapLab eyenziwa ngoMgqibelo yonke ekuseni nguThorne Laroq kuKhulumani FM. Linkondlo yakhe “uMama Jus Chill” isikhumbuza ezinye ingoma ezifana loMama eka Cal_Vin, Imbali Yami ekaFish F McSwagg, uDear Mama ekaTupac Shakur, A Song For Mama eyeBoyz II Men, uMama Wami ekaOskido, lezinye engeke ngiziqede ukuzibalisa ezesihloko esifanayo. 

Share This:

Sponsored Links