Lungiselelani ukulima ingqoloyi

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Lungiselelani ukulima ingqoloyi

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO yeAgritex ebona ngezokulima lezokufuya, isikhuthaze abalimi bengqoloyi kundawana zonke zelizwe ukuthi baqalise amalungiselelo okulima ingqoloyi.

Ingcitshi kwezokulima lokufuya esabelweni se-Matabeleland North njalo enguMqondisi kunhlanganiso le, uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthe abalimi kumele balungiselele ukulima ingqoloyi ngoba yisilimo esilinywa ngesikhathi somqando.

“Balimi, sokuyisikhathi sokuba lilungiselele ukulima ingqoloyi, iqala ukulinywa phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi kusiya ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula. “Abalimi kumele bathenge yonke impahla yokulima efunakalayo baqoqe njalo lokunye okuzadingakala kuseselesikhathi, lokhu kuzenza umsebenzi wabo ubelula,” kulandisa uMnu Nyoni.

“Abalimi sibakhuthaza ukuba benze amalungiselelo abo kuhle bengajahanga khathesi ukuze bathole ithuba lokukhangela impahla yabo nxa sebeyibuthelele ukuthi iyenela yini indawo abafisa ukuyilima.
“Umhlabathi kumele lawo uhlale ulungisiwe usulinde nje ukuthi inhlanyelo ifakwe phansi.

Lokhu kuzakwenza benelise ukuthi bafake inhlanyelo phansi ngesikhathi esiqondileyo,” kutsho uMnu NyoniEsephetha uthe kuqakathekile ukuthi abalimi benze amalungiselelo ngesikhathi esifaneleyo, ngoba lokhu kuzabancedisa ukuthi bahlanyele ngesikhathi esiqondileyo.

“Amalungiselelo angenziwa ngesikhathi esiqondileyo abalimi balakho ukuthola isivuno esihle yikho nje bekhuthazwa ukuba balungiselele kusaselesikhathi,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds