Lungiselelani amasimu izulu seliseduze

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Lungiselelani amasimu izulu seliseduze

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngezokulima bakhuthaza abalimi ukuthi baqalise amalungiselelo okulima njengoba ababona ngezomumo womkhathi sebeveze ukuthi izulu seliseduze okutsho ukuba abalimi sokumele baqalise ukulima.

Oyingcitshi kwezokulima, umlimisi uMnumzana Jabulani Ncube osebenza eSeedCo koBulawayo ukhuthaze abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokwenza amalungiselelo emasimini abo, agoqela ukufafazwa kwemithi yokubulala izibungu lokhula, ukufaka umquba lokugebha amagodi kulabo abafisa ukulima ngohlelo lweNtwasa.

“Ukulungiselela ukulima emasimini kuqakathekile kutshengisa ukuthi umlimi uzimisele njalo ukhangelele ukuvuna isivuno esiphezulu. 

“Nxa umlimi elungiselela amasimu akhe, sikhangelele ukuthi aqale ngokugamula amadenje endimeni zakhe lapho azalima khona, ngemva kwalokho kumele kususwe konke lokhu kusenzelwa ukuthi amanzi angami endaweni eyodwa kodwa ageleze yonke indawo, lokuthi kuvuleke izikhala emhlabathini ukuthi amanzi angene phansi,” kutsho uMnu Ncube.

“Okunye njalo sikhuthaza abalimi ukuthi bathenge imithi yokufafaza esithi thina ngesiLungu ngama herbicides. 

“Le yimithi encedisa ekubulaleni ukhula olumilayo lezinye izibungu ezihlasela izilimo, njalo nxa ufafazile kuyanceda ngoba ukhula luba lulutshwana ezilinyweni, umsebenzi wokuhlakula ubamlutshwana. 

“Lingakhohlwa ukufaka umquba lemvundiso ethengwayo ukuze izilimo zenu zingasweli ukudla okuzazikhulisa, kuthi lalabo abafisa ukulima ngohlelo lweNtwasa yiso isikhathi sokugebha amagodi lokufaka imvundiso ukwenzela ukuthi izulu nxa liqalisa ukuna lihle lihlanyele,” kulandisa uMnu Ncube.

Uphethe ngokuchaza ngokuqakatheka kokulungisa indima esizalima khona.

“Ukulungiselela indima kutshengisa ukuthi umlimi uzimisele okunganani ukulima. Kukanti amasimu acentwe kuhle ayaphunguka ukhula njalo umhlabathi usala ubethwa ngumoya,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links