Uncategorized

Londolazani amasiko esiNdebele

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Londolazani amasiko esiNdebele uJeniffer Mhlanga

uMthunywa

Musa Janga

UBUKHOKHELI bomdabu sebukhuthazwe ukuthi buphathise ilizwe lilondoloze amasiko kanye lemikhuba yeSintwini ukuze abantu bangakhohlwa lapho abavela khona. 

Lokhu kukhulunywe ngumsekeli kaMphathintambo wogatsha olubona ngezombuso wezabelo, imisebenzi yomphakathi kanye lezindlu uJeniffer Mhlanga emele uMphathintambo walolugatsha uKhomuredi July Moyo ngesikhathi kugcotshwa uMbusi Bekithemba Dakamela esiba yiNduna uDakamela weNkayi ngeviki ephelileyo.

UKhomuredi Moyo  uthe kungumsebenzi wezinduna ukulondoloza amasiko kanye lemikhuba yesiNdebele. 

“Kulomthetho ozayo ozafakwa kusisekelo sombuso ozabetha imisebenzi etshiyeneyo okumele wenziwe zinduna.

“Phakathi kwaleyo misebenzi oqakathekileyo kakhulu ngowokuthi bagcine njalo bavikele amasiko esiNdebele kanye lokuletha inguquko ezigabeni zabo.

“INduna uDakamela laye sikhangelele ukuthi avikele amasiko esiNguni kumbe esiNdebele njengomphathi omkhulu wesiga,” kuchaza uKhmrd Moyo.

Ubuye wathi ulimi lwesiNdebele ngolunye lwezindimi zelizweni njalo yilo olwenza ukuthi amasiko adluliselwe phambili kuzizukulwane ezizayo okuyinto okumele iqhubekele phambili.

Ekhuluma ngenguquko esigabeni uthe izinduna kumele zisebenzisane kuhle loHulumende.

“NjengoHulumende sibone kungcono ukuthi sikhangelisise ubudlelwano phakathi kwabaphathi beziga kanye loHulumende ukuze sikhiphe ukungezwani obekukhona phakathi kwababili labo bona okumele basebenzisane ndawonye,” kutsho   uKhmrd Moyo. 

Uphethe ngokuthi okhansila kanye lezinduna kumele benze isiqiniseko sokuthi basebenzisana ndawonye. 

“Kumele bona abaphathi bezigaba labokhansila babo babambane basebenzisane ndawonye ukwenzela abantu babo njalo ngithe lenduna entsha izakwenza lokhu,” kuphetha uKhmrd Moyo.

Share This:

Sponsored Links