Lingasahlanyeli umumbu uzatshiywa lizulu

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Lingasahlanyeli umumbu uzatshiywa lizulu maize field

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ixwayisa abalimi ukuba bangasahlanyeli umumbu ngoba isikhathi sokuwuhlanyela sesidlule, loba beselalo ithuba lokuhlanyela izilimo ezifana lendumba, inyawuthi lamabele.

UMatabeland North Provincial Head, uMnunzana uDumisani Nyoni ekhuluma loMthunywa ngoMvulo uthe isikhathi sokuhlanyela umumbu sesidlulile.
“Abalimi beMatabeleland sibakhuthaza ukuba bangasahlanyeli ikakhulu umumbu ngoba izulu lingahamba insuku zawo zokuvuthwa zingakafiki okulakho ukubangela ukuthi ucine ungasavuthwanga kuhle kumbe ucine ususitsha.

“Umumbu wona uthatha amalanga angu-90 kusiya ku-115 kusiya ngendawo kanye lomhlobo wenhlanyelo ukuthi uvuthwe. ETsholotsho ithuba lokulima ngamalanga angu-90 kusiya 95 isigaba sokulima nxa siqalisa, kuthi eNyamayendlovu amalanga okulima angu-115 kusiya ku-120 ngakho indawo zonke lezi azisavumi ukuba bahlanyele izilimo eziphuzayo ukuvuthwa njengomumbu.

“Abalimi beTsholotsho bangalima amabele kodwa le yiviki yokucina yokulima amabele. Umlimi angaze alime ngeviki elandelayo amabele akhe kumbe inyawuthi akusoze kube lesivuno esihle kuyacina kutshile umlimi alahlekelwe ngoba izulu liyabe selingasani. Isikhathi sezulu sesiphelile,” nguMnu Nyoni lowu.
Uqhubeke echaza ukuba zikhona ezinye izilimo ezingahlanyelwa ngabalimi ngalesi isikhathi.

“Abalimi bengahlanyela indumba zona ezithatha amalanga angaba ngu-70 kusiya ku-80 ukuthi zivuthwe ngakho ke umlimi angazihlanyela zivuthwe kuhle.
“Loba zingacina zingasenzanga kuhle ngenxa yokuswela izulu umlimi ulakho ukungalahlekelwa kakhulu ngoba uyabe ekhile imibhida angayithengisa azuze imali yenhlanyelo yomnyaka ozayo,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links