Lingaphangisi ukufaka umquba emasimini

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Lingaphangisi ukufaka umquba emasimini

uMthunywa

Thando Dube
ABALIMI abanengi ikakhulu abasemaphandleni abangelandlela zokuthelela sebekhuthazwe ukuthi bangaphangisi ukufaka umquba emasimini ngoba ungaphela amandla ungakakhulisi zilimo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Davison Masendeke oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland North uthe ukufaka umquba masinyane kwenza ukuthi ulahlekelwe yi-nitrogen.

“Senginanzelele ukuthi kundawana ezinengi abantu sebeqalisile amalungiselelo okulima okugoqela ukufaka umquba endimeni zabo kodwa lokhu akulunganga ngoba ungahlala kakhulu ungasebenzanga uyalahlekelwa yi-nitrogen eyikudla kwezilimo ucine umquba ungasasebenzanga ngendlela.

Ubuye wathi ukhuthaza abalimi ukuthi bafake umquba ngesikhathi behlanyela.

“Abalimi kabafake umquba nxa izulu selisondele kumbe ngesikhathi sebehlanyela ukuze izilimo zabo zenze kuhle,” kuchaza uMnu Masendeke.

Uphethe ngokuthi umquba uqakathekile ukuze abantu bathole ukudla okwaneleyo kodwa kufanele abantu bawusebenzise ngendlela eqondileyo.

“Nxa ufakwe ngemfanelo umquba wenza izimanga ezilimweni zakho ngakho abalimi kabawufake ngesikhathi esiqondileyo ukuze usebenze kuhle,” kuphetha uMnu Masendeke.

Share This:

Sponsored Links