Limani izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zenu

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Limani izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zenu Agritex

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isixwayise abalimi abalima ezivandeni ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo ukuze babe lenzuzo ephezulu.

UMthunywa uxhumane loNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist koBulawayo othe ukulima izilimo ezitshiyeneyo ngasikhathi sinye kuletha inzuzo enengi kumlimi.

“Kuqakathekile ukuba umlimi alime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe ukuze abe lezilimo ezehlukeneyo nxa ethengisa futhi ezinye zakhona ziba ngezokudla lemuli yakhe,” kutsho uNkszn Mpofu.

Izilimo

Uthe ukulima izilimo ezitshiyeneyo kwenza umlimi enelise ukulima etshintshanisa izilimo.
“Ukulima izilimo ezitshiyeneyo kuyasiza ukuthi umlimi athi nxa evuna okunye osekuvuthiwe ahlanyele esinye njalo isilimo esitshiyeneyo.

“Umlimi nxa engalima imihlobo yemibhida emithathu ebalisela i-rape, ikhabitshi kanye le-spinach umlimi uyazitshayela imali ngoba abathengi nxa befika bayazikhethela abakufunayo ngoba kuyabe kukhona konke abakudingayo okutsho ukuthi abanengi abasoze basuke bengathenganga. Umlimi kumele akunanzelele lokhu.

Uphethe ngokuthi abalimi bengalibali ukukhangela izilimo zabo ukuthi azihlaselwa yimikhuhlane.

“Umlimi nxa eselime izilimo ezitshiyeneyo esivandeni sakhe kumele abone ukuthi isilimo lesilimo asihlaselwa yimikhuhlane njalo abe lolwazi ngomuthi wesilimo sinye ngasinye nxa izilimo zakhe sezihlaselwe yimikhuhlane,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds