Limani i-garlic ilenzuzo

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Limani i-garlic ilenzuzo

uMthunywa

Ethel Ncube
ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime i-garlic ngoba ilenzuzo njalo iyanceda kwezempilakahle.

UMnumzana Mpumelelo Ndlovu ongumlimisi emhlubulweni weMatabeleland South ukhuthaze abalimi ukuba balime i-garlic ngoba ilemali njalo iyasiza emzimbeni.

Ubike ukuba igarlic ilinywa ngabalimi abalutshwane eMatabeleland kungakho bebakhuthazwa ukuba bahlanganyele babe ngamaqembu bayilime ibenengi bayithengise.

Ekhuluma lentatheli uMnu Ndlovu uveze ukuba i-garlic ayihluphi ukulima.

“Igarlic nxa ihlanyelwa amagilavu (cloves) ayo ayehlukaniswa abe zincezu. Nxa uhlanyela ungagqibeli konke kumele amahlumelo ayo asale egcekeni ekhanya.

“Nxa usuhlanyelile uthelela thatha isigubhu esilingeneyo usibhokoze ngaphansi usebenzise sona ukuthelela kuze kuhlume. Ngemva kwamalanga amathathu kusiya kwamane i-garlic iyahluma amahlamvu amatsha.

“Isilimo lesi nxa sisaphuma sifuna amanzi amanengi kuthi singafikisa amaviki amathathu umlimi uyabe esethelela kabili ngeviki,” kutsho umlimisi uNdlovu.

Uqhubekele phambili eveza ukuba isilimo lesi sithatha isikhathi ukuze sivunwe sithengiswe.

“Isilimo lesi sithatha inyanga ezine kusiya kunyanga eziyisithupha ukuze sivuthwe silungele ukuba sithengiswe.

Ihekitha eyodwa inganika umlimi imali efika US$6000 nxa usuyithengisile. Kukanti ihekitha eyodwa ingahlanyelwa ngencezu ezifika 300 kusiya 500 izigaqa ze-garlic usebenzisa i-10cm spacing,” kuphetha uMnu Ndlovu

Share This:

Sponsored Links