Limani amathanga, amakhabe lemiqwente ngesikhathi sezulu

05 Dec, 2019 - 00:12 0 Views
Limani amathanga, amakhabe lemiqwente ngesikhathi sezulu Ithanga

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi badinge ezinye izilimo abangazilima ngesikhathi sezulu ezingabenza baqine kumabhizimusi abo.

Inkampani yeFarm and City Centre ixwayise abalimi ukuthi balime ezinye izilimo ezingasi mumbu lamabele ngesikhathi sezulu ngoba umkambo wezinye izilimo ezifana lemiqwente, amathanga kanye lamakhabe wandise ukuba mkhulu kodwa usuka uswele abazilimayo.

UMnumzana Raphael Ncube oyingcitshi kwezokulima uxwayise abalimi ukuthi izilimo ezifana lemiqwente kanye lamakhabe abantu bayazithanda okwenza zinike umlimi imali masinyane.

“Izilimo ezincinyane ezifana lamakhabe, amathanga kanye lemiqwente abalimi bayazibalekela becabanga ukuthi izilimo ezifana lomumbu, amabele kanye lezimfe yizo ezilemali bengakhangeli ukuthi abalimi abanengi babalekela lapho bonke okutshiya isikhala esikhulu kulezi izilimo ezincane.

“Abalimi kabagxile ekulimeni izilimo lezi ngoba umkambo wakhona uba mkhulu okokuthi abalimi bangenza imali ephinda phindiweyo,” kulandisa uMnu Ncube.

Uphinde wagcizelela ukuthi abalimi kumele bakwazi ukuthi balima ziphi izilimo njalo ngasiphi isikhathi. Ukulima ziphi izilimo njalo ngasiphi isikhathi.

“Abalimi abanengi bacabanga ukuthi ukulima ngesikhathi sokutshisa akulunganga, lokhu kwandise ukwenziwa yikungabi lolwazi lokuthi yiphi imihlobo yezilimo efanele ukulinywa ngezikhathi ezehlukeneyo. 

“Ukulima amathanga kuyavuma njalo langesikhathi sokutshisa iloba amakhabe ngoba yizilimo ezifuna ukuthelelwa kuphela njalo lapho ezithola khona ilanga ziyakhula okumangalisayo okwenza zikhule zibe zinhle,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links