Limani amakhowa alokudla okwakha umzimba

28 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Limani amakhowa alokudla okwakha umzimba

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
lNHLANGANISO ye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuba balime amakhowa ngoba alezakha-mzimba ezilungele umzimba njalo kawalandleko ezimangalisayo kubalimi.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa, uAgritex Officer wakoBulawayo uNkosazana uTreggy Mpofu uthe abalimi kabalime amakhowa ngoba alezakha-mzimba (nutrients) ezinengi.

“Abalimi kundawana zonke zelizwe kabaphatheke kakhulu ekulimeni amakhowa ngoba alezakha-mzimba ezinengi ezilungele umzimba womuntu. Njenge-Agritex sikhuthaza abalimi ukuba kabalime amakhowa ngoba alimeka lula njalo basebenzisa lokho abalakho emakhaya abo.

“Ngemva kokuvuna umlimi uyathatha amahlanga, kukanti nxa elime utshinda lakho uyathatha lezonsalela kube yikho akufakayo.

“Umhlobo wamakhowa esibakhuthaza ukuthi bawulime ngowama-Oyster ngoba alula ukuwalima. Kudingakala nje amanzi lamagetsi amalutshwana,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili esithi amakhowa alenzuzo ngoba banengi abawathandayo.

“Ngokulima amakhowa abalimi bangazitholela ukudla kunye lenzuzo enhle ngoba banengi abawathandayo.

Uthe abalimi bangathandabuzi ukulima amakhowa ngoba baqala babafundise bengakawalimi emakhaya abo.

“Abalimi siyabafundisa izifundo ngemva kwezifundo sesibafundisa sisenza emhlabathini ngendlela zokulima amakhowa.

“Sincedisa abalimi kuze kuyefika ekuvunweni kwawo. Izifundo ziqakathekile kakhulu kubalimi ngoba zenza umlimi azwisise ngesilimo samakhowa ukuze athole inzuzo eqondileyo. Le yiyo kuphela indlela yokuthi abanye abafisa ukulima amakhowa bathole ukukhuthazeka bebona inzuzo  asebeqeqetshile abayitholayo,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links