Ligiya ngendondo iqembu leZimnyama Arts Ensemble

01 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ligiya ngendondo iqembu leZimnyama Arts Ensemble

uMthunywa

BABIZWA basabele kwezamasiko njalo abagidi nje bayabulala. Nanto-ke iqembu lakoNtuthu eligiya kunyikinyeke umhlabathi, ngitsho phela lona iqembu le-Ezimnyama Arts Ensemble.
Mthwakazi omuhle yehla ngengxoxo elandeyo phakathi kwentatheli kaMthunywa uMusa Janga lo Phibion Ncube omele leliqembu. Ngiyazi kunengi ongafuna ukwazwi ngabo, nanto-ke ithuba elihle.

MJ: Okokuqala sifuna ukuzwa ukuthi iqembu leli lisungulwe nini?

PN: Iqembu leEzimnyama Arts Ensemble selileminyaka engu-9 okutsho ukuthi lasungulwa ngomnyaka ka2009 njalo lisungulwa ngumfana omncane olesphiwo esihle yena enguPhibion Ncube.

MJ: Lilamalunga anjani iqembu lenu?

PN: Thina sikhangela abantu abaleminyaka yokuzalwa eqala ku-16 kusiya phezulu, phezu kwakho konke imfundo idlala indima enkulu ngoba isiphiwo sihamba lemfundo.

MJ: Kungani ligida ezamasiko khona kuleminye imihlobo yemigido?

PN: Ngananzelela ukuthi lapho engihlala khona intsha enengi ilamathalenta ehlukeneyo ngoba kwakuthi nxa kulomcimbi ngiyabe ngibabona begida ngakho ngabona ukuthi kunganjani lami ngizifake kwelinye izinga.

Mina ngingumuntu olothando lezamasiko ngakho yikho okwenza ukuthi siqale leliqembu okuyinto eyabanhle emphakathini.

MJ: Njengoba selileminyaka eminengi likulo umsebenzi kuyini okungalenza lithi seliphumelele?

PN: Njengeqembu le-Ezimnyama bekunzima kakhulu ekuqaleni ngoba abantu bebengacabangeli ukuthi sizaphumumelela kodwa khathesi sibusisekile ukuze size sifike lapho esikhona.

Labantu sebesithemba njalo sebetshengise uthando olukhulu kithi ngokusinxusa emicimbini yabo emikhulu.

Lonyaka sithethe indondo yokuba liqembu eligida kakhulu koBulawayo kuBulawayo Arts Awards.

Saphinda saphiwa indondo yeBest Male Dancer. Sasikhethiwe njalo kumaNama Awards omnyaka odluleyo.

Saphinda sanqoba kuBulawayo Arts Awards womnyaka ka2017 kuBest Female Dancer.

Sanqoba njalo kuChibuku Neshamwari Traditional Arts Dance ngomnyaka ka2017. Ukukhethwa kwethu kuma-awards atshiyeneyo kusitshengisa impumelelo njalo sesize savula ihofisi yethu edolobheni koBulawayo kuGeorge Silundika phakathi kuka 5th lo 6th Avenue.

MJ: Ufisa ukuthi iqembu lenu lifinyelele ngaphi?

PN: Sesisakha ubudlelwano lamanye amaqembu amasiko kwamanye amazwe njalo silethemba lokuthi kuminyaka ezayo sizabe sesigida kwamanye amazwe sibatshengisa iziphiwo esilazo elizweni lethu leZimbabwe.

Share This:

Sponsored Links