Libhola bani elidlalwa eZimbabwe?

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Libhola bani elidlalwa eZimbabwe? Umqondisi wobuciko bebhola kunhlanganiso yeZifa uJethro Hunidzarira

uMthunywa

Lovemore Dube

KULOMBUZO obusegudwini kumaviki ambalwa adluleyo othi, kudlalwa mdlalo bani wenguqu kuleli?
Abanye bathi “yidubulatibula amaputi atshayo embizeni”. Bathi kudlalwa ibhola elikhatshelwa phambili, kujongwe ukuthi kuzenzakala izimanga phambili.

Abanye bathi kudlalwa elamaNgisi ngoba yibo ababesincindezele, abatshiya kungani lilifa lethu ukudlala i4-3-3 lapho okulonozinti lemvimbi ezine, kuthi phakathi laphakathi kwenkundla kube labadlali abathathu, lakho kube labathathu.

Okweminyaka eminengi kudlalwe ibhola ebelilabadlali ababili kwesenxele lesokudla, abazi ukureyitsha, abanye babatshiye ngesiqubu besebetshayela duzane legedi ukuthi liqediswe ibhola.

UJoseph Sibindi okhangela ngokufundisa ibhola ngaphansi kwenhlanganiso yeZifa, uthe yena lomqondisi webhola kulinhlanganiso uJethro Hunidzarira, sebevumelane labaqhatshi babo ukuthi baphume ijumo bezwe ukuthi abantu bathi kudlalwe ibhola elinjani.

Baqale ngokuhlangana labaqeqetshi eHarare ngeSonto.NgoMvulo ekuseni bavukele eGweru lapho ababonisane labanye babo abagoqela uBennedict Moyo owabangumdlali wodumo njalo usefundise inengi labaqeqetshi.

Basuke eGweru emini bazotshukana labanye koBulawayo. Kutshukenwe ngamazwi, kwaboniswana ukuthi sikhona isidingo sokuthi kubelendlela okudlalwa ngayo njengesizwe. Okwakhathesi lo lalo wenza okwakhe akufunayo.

UHunidzarira uthe kubalulekile ukuthi ilizwe libelendlela elidlala ngayo. Uthe kubalula ukufundisa abasakhulayo njalo kubalulekile njengeZifa ukuthi bahambe ezabelweni bazwe ukuthi abantu bathini.

“Sisabhoda ilizwe, sithatha imibono yabantu ukuthi kwenziweni ekuthuthukisweni kwebhola lethu. Imibono yomphakathi ibalulekile ngakho ke, kasisoze sitshiye abanye phandle kumbe emuva. Sithi olombono kajikele ukuze sithuthukise umdlalo lapha ekhaya,” kutsho uHunidzarira.

USibindi uthe kundawo lapho asebefike khona ujabule ngobekutshiwo ngabaqeqetshi bomdlalo webhola. Uthe bakhanya belokukhalipha lesifiso sokuthi umdlalo uthuthuke.

Uthe lalapho obekuphikiswana khona bekukuhle kugedliswa ingqondo kuboniswana.“Sibelengxoxo ezimnandi, satshilana ngemibono, sabonisana, safunda sonke. Kungani kulokuvumelana ukuthi kudlalwe liphi ibhola kuleli njalo lokuthi kumele kwenziweni. Kumele sibhale imibono le sazise iConfederation of African Football ukuthi abantu beZimbabwe bafuna kudlalwe liphi ibhola,” kutsho uSibindi.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds