Lehlile inani lenkomo ezibulewe yiJanuary disease

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Lehlile inani lenkomo ezibulewe yiJanuary disease

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UHLANGOTHI lweVeterinary Services soluveze ukuthi inani lenkomo ezibulewe ngumkhuhlane weJanuary disease kusigaba sika2020/2021 lehlile lisuka ku-46 715 le 33 514 laya ku 25 036 le 12 003 kulandela ukunikwa kwabalimi abangu-800 000 umuthi wamahala wokulwisa imikhaza ngaphansi kohlelo lukaHulumende lwePresidential Blits Tick grease.

Uhlelo lolu solukhombise ukuphumelela ekwehliseni inani lenkomo ezibulawa ngumkhuhlane weTheileriosis eyaziwa kakhulu ngokuthi yiJanuary disease.

Umbiko osanda kukhitshwa lugatsha olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Amanzi kanye lezokuhlaliswa kutsha emaphandleni luveza ukuthi uhlelo lokudibhisa inkomo kanye lolokulwisa imikhuhlane ebangelwa yimikhaza luyaphumelela.

Ukudibhisa inkomo yilo uhlelo oluhamba phambili ekulwiseni imikhaza kanye lemikhuhlane ebangelwa yiyo, kutsho ugatsha lolu.

AbeVeterinary Services bangezelele bathi loba beke babhekana lenhlupho zokutholakala kwe-acaricide ekuqaleni kwesigaba sokuna kwezulu, isimo lesi sibengcono kakhulu nanko phela benelisile ukuthenga imithi ezasetshenziswa kuze kufike ekupheleni kwenyanga kaNcwabakazi.

Ugatsha lolu luveze njalo ukuthi iVS inike abalimi i-tick grease yamahala abalimi abangu-852 403 ngaphansi kohlelo lwePresidential Blitz Tick grease andubana luveze ukuthi kubalulekile ukuba abantu banikwe imithi isikhathi sokuna kwezulu singakaqalisi, lapho okwanda khona imikhaza.

Uhlelo lukaHulumende lwe lwePresidential Blitz Tick grease programme lwasungulwa ngaphansi kohlelo lweLivestock Growth Plan nyakenye. Uhlelo lolu beluchaza ukusatshalaliswa kwemithi yokulwisa imikhaza emzini elenkomo eyizigidi.

Share This:

Sponsored Links