Uncategorized

Kwethulwe induna uMaduna ye-Avoca eNsiza

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Kwethulwe induna uMaduna ye-Avoca eNsiza

uMthunywa

Listen Ndlovu
NGOMGQIBELO kuviki ephelileyo bekungabizwa ozwayo e-Avoca Cultural Centre lapho uSikomitshi wesigabeni seNsiza, uMnumzana Zachariah Jusa aveze uMnumzana Dambisa Mahubo Mafu ozabe ebambe indawo yenduna uMaduna elinde ukugcotshwa kunyanga eziyisithupha ezizayo.

UMahubo yindodana yenduna uVezi Maduna Mafu owakhothama ngomnyaka ka-2019, njalo uzabe ephethe isikhundla lesi.

Kukhangelelwe ukuthi uDambisa Mahubo agcotshwe ukuba yinduna yesigaba se-Avoca ngemva kwenyanga eziyisithupha.

Ukubekwa kwezinduna yindlela kaHulumende yokuqinisa izimiso zabaholi bamdabu eziqakathekileyo ukuze kube lentuthuko kusukela phansi.

Ekhuluma ngesikhathi somcimbi lo, uSikomitshi uMnu Jusa ubike ukuthi kayisiwo msebenzi kasikomitshi ukubeka izinduna.

“Nxa kubekwa izinduna, akusuye sikomitshi ohambayo emphakathini ngoba abanye bacina bephiwa imbuzi lamathendele besebefaka izinduna ezingayisizo.

UMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa

Impendulo yokubekwa kwenduna engiyiphetheyo ivela kuMongameli uEmmerson Mnangagwa ekhangele amasiko, umthetho oyisisekelo ecetshiswa njalo ngezinye izinduna. UHulumende katshintshi masiko.”

Kusitatimende sokwethulwa kwenduna uMaduna esivela kuMongameli welizwe esifundwe nguSikomitsho kubikwa ukhethe uDambisa Mahubo Mafu ukuthi abe nguye ophethe isikhundla senduna elinde ukugcotshwa.

“UHulumende usekhethe uDambisa Mahubo Mafu, njengenduna uMaduna elinde ukugcotshwa esigabeni seNsiza esabelweni seMatabeleland South kusukela mhlaka 25 Mbimbitho,” kuchaza isitatimende.

Induna uSibasa layo ebikulo umbuthano iveze ukujabula ngokukhethwa kwenduna le.

“Lamhlanje silethulela induna uMaduna.

Okungijabulisa kakhulu yikuthi imuli isebenze kuhle akuzange kube lokudonselana njengalokhu esiyake sikubone kwezinye indawo.

Ukuthi induna yenu incane kulani akutsho ukuthi kumele lingayihloniphi, kodwa kumele ihlonitshwe ngendlela efaneleyo.

Okunye njalo induna igcinwa ngabantu bayo ukuze iqhube kuhle umsebenzi ekhethelwe wona, lami ngizaqhubeka ngisebenzisana lenduna njengalokhu engangikwenza kubaba uVezi Maduna esaphila,” kutsho induna uSibasa.

Induna uMaduna ithe isikulungele ukuqhuba umsebenzi:

“Njengoba sengikhethiwe, ngisalindele ukugcotshwa ngokupheleleyo engilethemba lokuthi kuzafezeka, engingakutsho yikuthi sengilungele ukusebenza njalo angifuni maqembu lapha esigabeni abantu ababe nguGodlwayo obambeneyo, osebenzisana kuhle njengokuzitsho kwenu ukuthi lingamalala ndawonye.”

Share This:

Sponsored Links