Uncategorized

Kwakhiwa inkundla yamasiko esiTongeni

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Kwakhiwa inkundla yamasiko esiTongeni Chief Dingani Nelukoba

uMthunywa

Nobuhle Mgwaqo
INDUNA yesigabeni seMabale, uDingani Nelukoba isiveze ukuthi njengesigaba sebeqale amalungiselelo okwakha iSigodi samasiko (Cultural Village) endaweni yakibo ngenhloso yokulondoloza amasiko lobuntu babo.

INelukoba Cultural Village iseceleni komgwaqo futhi isibiyiwe, kwagejwa lomgodi kwafakwa lamatanka amanzi.

UMthunywa uvakatshele kule indawo kuviki ephelileyo waxoxisana lenduna uNelukoba oveze ukuthi kuSigodi samasiko bakhangelele ukuthi phakathi kulinywe izilimo zesiNtu, kube lezakhiwo zesiTongeni, kanye lesakhiwo esikhulu lapho okuzabe kubukiswa khona ngezamasiko.

“Sikhangelele ukuthi endaweni le, sibukise kulabo abazabe bevakatshile ukuthi kwakuphekwa njani ngokwesiko lethu.

“Isakhiwo esikhulu esizabe silapha sizabe silemidwebo yakithi.

Phakathi ke khona kuzabe kubukiswa imigido, indlela esasiphila ngayo lokunye okutshiyeneyo,” kuchasisa induna uNelukoba.

Uthe kuSigodi samasiko lesi, kuzafakwa njalo iNgazi okuyindlu ema phezulu

“Ngithanda ukubonga kakhulu enye yezihlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela kule indawo ngokusifakela ucingo ukuze kubiywe isigodi sethu samasiko.

Amanzi sesilawo, khathesi bathi bazasakhela isakhiwo esikhulu lapho esizabe sibukisela khona.”

Uthe indawo le, bakhangele ukuthi ibe yindawo enkulu njalo ezakhanga izivakatshi ukuze zizobona amasiko abo.

Uthe lokhu kuzabasiza njalo njengomphakathi ukuthi babelemali ezancedisa ekuthuthukiseni indawo yabo.

Share This:

Sponsored Links