Kuyafuyeka eMatabeleland, imikhuhlane milutshwane

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Kuyafuyeka eMatabeleland, imikhuhlane milutshwane

uMthunywa

Bongani Ndlovu

INHLANGANISO yezifuyo ikhuthaza abalimi besabelweni seMatabeleland ukuba baqakathekise ukufuya izifuyo ngoba zivuma njalo zingahlaselwa kakhulu yimikhuhlane.

UMthunywa ukhulumisane loLivestock Officer uMnumzana Mike Nemashakwa wachaza ukuthi umhlabathi wesabelweni seMatabeleland  muhle ekufuyeni izifuyo njalo lemikhuhlane ehlasela izifuyo milutshwane kule indawo.

“Indawo yeMatabeleland North ilungele ukufuya izifuyo ngoba ayila zulu elinengi elingenelisa izilimo. Izifuyo zingafuywa kodwa hatshi kakhulu ngoba akula kudla okunengi okungazenela kodwa imikhuhlane milutshwane esabelweni lesi.”   

Uqhubekele phambili echaza ukuba indawo le ilungile ngoba ilotshani obuhle ezifuyweni kulakwezinye indawo.

“Okunye njalo okwenza ukuthi indawo le ilungele izifuyo yikuthi ilotshani obakha umzimba wesifuyo ngenxa yokuthi indawo le ayilazulu elingakhukhula umquba walobutshani njengakwezinye indawo okuna khona izulu elinengi,” kuveza uMnu Nemashakwa.

Uphethe ngokuthi izifuyo ezifuywa kule indawo azihlaselwa yimikhuhlane eminengi njengezendaweni ezilezulu elinengi.

“Njengoba indawo le ilezulu elincane izifuyo ezifuywa kiyo azandisanga ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi ngesizatho sokuthi imikhuhlane eminengi ikakhulu ehlasela eziswini zezifuyo ihlala emanzini ngakho izifuyo ziyithola zinganatha emachibini. 

“Ngakho-ke ngokuswelakala kwamanzi kule indawo abalimi bandise ukunathisa izifuyo zabo emigodini abanatha khona okulamanzi ahlanzekileyo. Lokhu kusuka kudale ukuthi izifuyo lezi zivikeleke emikhuhlaneni eminengi,” kuphetha uMnu Nemashakwa.

Share This:

Sponsored Links