Kuqakathekile ukuba lomhlobo wenkunzi olohlonzi esibayeni

16 May, 2024 - 00:05 0 Views
Kuqakathekile ukuba lomhlobo wenkunzi olohlonzi esibayeni

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ABE-CARMEL Brahamans abafuya beseSigodini ama-pure Brahmans bakhuthaza abafuyi ukuba babe lomhlobo wenkunzi olohlonzi ezibayeni zabo ukuze babe lenkomo zohlonzi lwaphezulu.

UNkosikazi Tsepo Ndlovu uthe umhlobo wenkunzi uqakathekile esibayeni sofuyileyo.

“Thina sifuya inkunzi sikhangelele ukuba abafuyi abafisa ukutshintsha umhlobo wabo wenkomo esibayeni bathole inkunzi ezilohlonzi njalo ezinhle ezizabalethela inzuzo.

“Kungaba lomhlobo oqotho wenkunzi kwenza lamathole abemahle njalo kube lenkomo eziletha inzuzo kumfuyi, lanxa ethengisa uzitholela inzuzo enhle.

“Umhlobo olohlonzi wenkunzi uqakathekile kakhulu kungakhathalekile ukuba inani lenkomo linganani ngoba kwenza inkomo zibe ngezohlonzi lwaphezulu,” kutsho uNkkz Ndlovu.

“Thina siqakathekisa uhlonzi lomhlobo hatshi ubunengi bazo. Zingabe zizinlutshwana inkomo kodwa zilenzuzo ephezulu yikho esikukhuthazayo.

“Ubunengi benkomo abutsho lutho, okuqakathekileyo ngumhlobo wenkomo ngoba yiwo olomutsho.

“Umfuyi angaba lenkomo ezinengi kodwa acine asefanana lolezinlutshwana ngoba zilohlonzi oluphezulu njalo zilesisindo esingcono okuyikho okwenza lentengo yazo ibephezulu,” kutsho uNkkz Ndlovu.

Uthe umhlobo wama-pure Brahmans oleminyaka emine uyabe ulesisindo se-800kg njalo iyabe ithengiswa nge-US$3 500.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds