Uncategorized

Kunzima ‘kobulawe’ ephila

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Kunzima ‘kobulawe’ ephila uNonkululeko Mlotshwa

uMthunywa

Usephila nzima owesifazane weKwaMpumuza ovalelwe imali yesibonelelo sengane ngoba kuthiwa watshonela eNanda ngemva kokugula mhlaka 31 Mfumfu 2017. Wehluleka lokuyixoxa indaba ‘yokubulawa’ esadla anhlamvana uNonkululeko Mlotshwa (35), okhala ngokuthi lokhu akugcinanga ngokubulala ikusasa lakhe khepha sekuholele lasekutheni kuhlukumezeke izingane zakhe ezimbili.

UMlotshwa uthi khathesi ulemibuzo eminengi azibuza yona mayelana lokuthi kwenzeka kanjani eMnyangweni weziNdaba zaseKhaya kuvele ukuthi usecitshiwe kwabaphilayo ekubeni lalapho okuthiwa watshonela khona engakaze alubhade kanti futhi akalazo lezihlobo kuleyo ndawo.

Elandisa i-Eyethu, uthe wabona phakathi komnyaka u-2018 kunqamuka isibonelelo sengane yakhe endala eleminyaka engu -15, wazitshela ukuthi kudingeka ayovuselela. UMlotshwa uthe waya emawofisini e-South African Social Security Agency (Sassa), eVulindlela ethi uyovuselela okuyilapho athola khona ukuthi usengumufi.

“Emva kokunikeza abakwa- Sassa umazisi lesitifiketi sengane eyanqanyukelwa impentsheni ngathuka koma lasozwaneni ngitshelwa ukuthi ngizozama ukwenza ubugebengu ngoba lo mazisi engangibanikeze wona okungowami uveza ukuthi ngatshona ngo-2017.

“Ngaze ngasatshiswa langokuthi ngizobizelwa amapholisa. Ngezwa izinyembezi zitshisa emehlweni ngibizwa ngotsotsi ozoqola uSassa impentsheni ngomazisi womuntu ongasekho emhlabeni,” kutsho yena ehlengezela izinyembezi.

Share This:

Sponsored Links