Kulula ukulima imbambayila

03 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Kulula ukulima imbambayila

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime imbambayila ngoba yisilimo esilula ukulima njalo silenzuzo enhle kulowo osilimayo ngenxa yentengo yayo ephezulu emkambo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Mike Rugowo oyingcitshi kwezokulima lokufuya esabelweni seMatabeleland North uthe imbambayila ilula ukulima njalo kumele ilinywe emhlabathini okhudumalayo ukuze ikhule kuhle.

“Kuqakathekile ukuthi umlimi ahlanyele imbambayila yakhe nxa kutshisa njalo nxa inhlabathi ikhudumala. Lokhu kutsho ukuthi akumelanga ihlanyelwe ngesikhathi somqando ayivuthwa kuhle, ifuna lapho okutshisa khona.

“Nxa umlimi eyihlanyela sekuphele umqando kumele ame kudlule amaviki amane ukuze umhlabathi ubuyele esimweni sawo ukhudumale,” kulandisa uMnu Rugowo.

Uqhubekele phambili esithi umhlabathi lapho okuzahlanyelwa khona leso silimo kumele ube wakheke kuhle.

“Njengoba lesi kuyisilimo esilempande ezinde kumele umlimi ahlanyele lapho okulenhlabathi eyakheke khona njalo kumele aqakathekise ukutshintshanisa izilimo azilimayo, ezilempande ezinde lezilempande ezimfitshane ukuze umhlabathi ungalahlekelwa yisimo esihle.

“Umhlabathi owakhekileyo uyavumela ukuthi ukudla okusemoyeni kungene enhlabathini ukwenzela ukuthi nxa imbambayila isihlanyelwa ithole sekuvele kulokudla, okwenza ikhule kuhle,” nguMnu Rugowo.

“Amagodi okuhlanyela imbambayila kumele atshone okungaba yi-6cm njalo kumele itshiyaniswe nge-12cm okuyikho okuzenza ukuthi ingaminyani.

“Nxa umlimi esehlanyelile kumele athelele ukuze isilimo sakhe sikhule kodwa engatheleli kakhulu ngoba isilimo singabola,” kusitsho uMnu Rugowo.

Uphethe ngokuthi imbambayila yisilimo esikhula siphakathi kwenhlabathi ngakho-ke sisengozini yokudliwa yizibungu ngenxa yalokhu kumele umlimi ahlale ephendula umhlabathi wakhe ukwenzela ukuthi zife izibungu njalo kumele afafaze imithi ebulala lezo zibungu lemikhuhlane engabulala isilimo.

Share This:

Sponsored Links