Kulula ukulima ikhabitshi

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Kulula ukulima ikhabitshi

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime ikhabitshi ngoba ilula ukulima njalo ilenzuzo enhle ngenxa yentengo yayo ephezulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Kevin Moyo oyingcitshi kwezokulima esabelweni seMatabeleland North uthe ikhabitshi ilula ukulima njalo ifuna umhlabathi owakhekileyo.

“Intanga zekhabitshi zingakahlanyelwa kumele zifakwe umuthi wokuzivikela ekudliweni yizibungu. Kukanti nxa umlimi esehlanyela kumele agebhe amagodi angatshoni kakhulu ehlukaniswe ngesibanga samamitha amahlanu ukuze ikhule kuhle njalo lempande zinabe,” kutsho uMnu Moyo.

“Ikhabitshi nxa isanda kulinywa akumelanga ithelelwe kakhulu ngoba iyabola, umlimi acine elahlekelwa yinzuzo yakhe. Kumele njalo ithi isikhulakhulile ifafazwe imithi ebulala izibungu leqeda imikhuhlane,” kulandisa uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili esithi ikhabitshi ifuna inhlabathi eyakhekileyo ukuthi ikhule kuhle.

“Umlimi engakahlanyeli intanga zekhabitshi yakhe kumele aqale abone ukuthi umhlabathi azahlanyela kiwo wakhekile kumbe awakhekanga.

Ukwakheka kwenhlabathi kuvumela ukudla okusemoyeni ukuthi kungene enhlabathini okwenza isilimo sithole ukudla okusikhulisayo.

“Akumelanga umlimi alime ikhabitshi yodwa ensimini yinye, kumele afunde ukutshintshanisa izilimo ukwenzela ukuthi kufe izinanakazana ezibulala izilimo njalo lokuthi umhlabathi wakheke kuhle,” kutsho uMnu Moyo.

Uphethe ngokuthi kungaba lekhabitshi esihlaselwe ngumkhuhlane, kumele ikhitshwe itshiswe ngemva kwalokho kufafazwe imithi lapho obekulekhabitshi leyo.

Share This:

Sponsored Links