Kulula ukufuya ingalukhuni

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Kulula ukufuya ingalukhuni Ingalukhuni azibanjwa yimikhuhlane lula njengenkukhu kodwa loba kunjalo kumele zinakekelwe ngendlela

uMthunywa

Musa Janga
INGALUKHUNI zinyoni ezilula kakhulu ukufuya njalo kazidingi mali enengi lapho umlimi ezigcinile.
La ngamazwi kaMnumzana Sunboy Nkomo ongumlimi obike ukuthi ingalukhuni ziyaphangisa ukukhula kulenkukhu.

Ubike njalo ukuthi okunye okuhle ngengalukhuni yikuthi azibanjwa yimikhuhlane lula njengenkukhu kodwa loba kunjalo kumele zinakekelwe ngendlela.

“Ingalukhuni zinyoni ezingabanjwa yimikhuhlane okuyinto enhle, azifani lenkukhu njalo lokhu kwenza ibhizimusi lakhona lihambe kuhle,” kuchaza uMnu Nkomo.

Elandisa ngendawo zokufuyela ubike ukuthi ingalukhuni zingagcinwa esilugwini kumbe zakhelwe indawo enhle ngocingo.

“Nxa kuyikuthi uzakhela ngocingo kumele ucingo lwakhona lube lude ngoba zinyoni ezinkulu njalo eziqinileyo. Nxa umlimi ezenzela isilugu kumele enze isiqiniseko sokuthi isilugu sakhona sikhulu njalo singenisa umoya,” kulandisa uMnu Nkomo.

Uqhubekele phambili esithi okwenza abalimi abanengi bangafuyi ingalukhuni yikuthi abalalo ulwazi olubanzi ngokufuywa kwazo.

“Balutshwane abalimi abafuya ingalukhuni, inengi lakhona liyabe lisithi alila lwazi ngazo bengazi ukuthi ingalukhuni azihluphi ukufuya, zidinga nje ukudla okuqondileyo njalo okweneleyo.

“Ingalukhuni zidla intethe lotshani, umumbu kanye lezinye nje izilimo. Zingathola lokhu kudla kumele zinikwe amanzi ahlenzekileyo njalo eneleyo,” kuphetha uMnu Nkomo.

Share This:

Sponsored Links