Uncategorized

Kugcotshwa uMlisa wokuqala wesifazana eBeitbridge

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Kugcotshwa uMlisa wokuqala wesifazana eBeitbridge Ketumile Nare

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UNKOSAZANA Ketumile Nare oleminyaka yokuzalwa engu-25 ube ngowakuqala ukugcotshwa ukuba sesihlalweni sokuba nguMlisa uMahopolo emcimbini obuphethwe yinduna enkulu yesigaba, uTshitaudze (uDavid Mbedzi) esigabeni seMalibeng, eBeitbridge West ngeSonto.

UNkszn Nare osenguMlisa uMahopolo ngowesifazana wokuqala ukugcotshwa ukuba ngumholi womdabuko esigabeni seBeitbridge.

Umholi womdabuko lo, ungena esikhundleni sikayise uLemohang Nare owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngoMabasa.

Ukugcotshwa lokhu kuphumeleliswe ngumthetho kaHulumende wokuqinisa izimiso zabaholi bomdabu kanye lomphakathi okuyizo eziqakathekileyo ukuze kube lentuthuko kusukela phansi.

Ekhuluma ngesikhathi somcimbi, iNduna uTshitaudze uthe uMlisa uMahopolo uzakhokhela iziqinti ezibalisa iShashe, Limpopo, Jalukanga, Tuli kanye le No16 (Maramani) ngaphansi kuka Wadi 8 njalo ulabosobhuku abedlula i-30 ngaphansi kwakhe.

Usobhuku munye ngamunye ukhangela imizi engaba ngu-100.

“Lamhlanje sijabulela ukugcotshwa kowesifazana osengumlisa esigabeni sethu kuhambisana njalo lemithetho yelizwe,” kutsho induna uTshitaudze.

“Inqubo zonke zalandelwa mayelana ngokubonisana, labemuli ukuze siqinisekise ukuba nguye umuntu oqondileyo okhethwa yimuli kanye lezigaba zikaHulumende.

“Kuqakathekile njalo ukuba sihloniphe ukubekwa kwabakhokheli bomdabu kunye lokusebenza ndawonye kunhlelo ezizaletha umehluko ebantwini.”

Induna uTshitsaudze income imuli yakoMahopolo ngokuqhuba ngokuthula ukukhethwa komlisa, ngoba kuvamile ukuthi ekugcotshweni kwenkokheli zomdabu kucina kusiba lokuchitheka kwegazi lodlame.

Induna uTshitaudze ithe abaholi bomdabu badlala indima yokuqhuba intuthuko endaweni abaziholayo. “Ngixwayisa wonke okhona lapha lalabo abangaphansi koMlisa uMahopolo ukuba basebenzisane ngokuthula, ngenhlonipho njalo ngokubambana besabelana imibono yokuthuthukisa indawo yabo.

“Njengabantu asihloniphaneni, ukuthi umholi womdabuko omutsha ngowesifazana akutsho ukuba abantu kumele bamdelele.”

Kulenduna ezimbili esigabeni seBeitbridge uStauze loMatibe, abakhokhela osobhuku abangu-416 labalisa abangu-10, loba kulabanye abangakakhethwa. Laba bagoqela uMakhado, Mazibeli, Siyoga leKohomela.

UMlisa uMahopolo ule-degree leLocal Governance uthe uzasebenzisana lomphakathi ukuthuthukisa izakhiwo kunye lokuphakamisa abesifazana endaweni yakhe.

Uthe khathesi balezikolo zemfundo yaphansi ezintathu, lesisodwa esemfundo yaphezulu lekilinika eyodwa kuWadi 8. “Kumele sihlanganise amakhanda njengomphakathi siqoqe impahla ezasisiza ukuthi sakhe indawo zokufundela lezempilakahle,” kutsho uMlisa lo.

UMlisa uMahopolo uthe sekulungele ukumelana lobunzima obuza lokuba ngumkhokheli ongowesifazana.

Uthe abesifazana akumelanga babe lenhloni zokungena ezikhundleni zobukhokheli njengoba uHulumende ebeka imithetho ekhuthaza ukulingana ngokobulili elizweni lonke.

Share This:

Sponsored Links