Uncategorized

Kudutshulwe ababili uhlaselwa osomabhizimusi

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Kudutshulwe ababili uhlaselwa osomabhizimusi

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ZISETHUKILE izakhamizi zeJaka eMasvingo kulandela ukuhlaselwa yizigebengu ezitolo andubana zitshiye zidubule abantu ababili.

Kubikwa ukuba uFungai Vengedze, oleminyaka engu-44, uAssan Zvivurawa oleminyaka engu-40, Kwangware Manema oleminyaka engu-36 lo Charles Maningide oleminyaka engu-52 bahlaselwe yizigebenga ebezithwele imibhobho emibili zisithi zifuna imali ngoMvulo kuyonale inyanga.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Maudi Dube uthe lalamuhla lokhu ethukile ngoba wahle wathi esizwa uhlamvu lombhobho lukhala wavele wayifunda ivaliwe.

“Lwangitshaya lwangeqa uvalo ngisizwa kukhala umbhobho endaweni yamabhizimusi njalo ngahle ngabakwazi ukuthi sokonakele. Sasuka silihlekana sisiyabona ukuthi kwenzakalani ezitolo safica kungasela buhle beqale esitolo sakuqala bafika bathi bafuna imali wazama ukubaleka bamtshaya ngompini wekhuba bambisela esitolo kodwa kabatholanga lutho ngoba umnini-sitolo wayesethethe imali.

“Bakhombela ngombhobho uFungai bathi kaye kwesinye isitolo ayezenza odinga uncedo ngoba esegula wenza njengokulaywa kwakhe. Bathe bemvulela bahle bangena babopha uAssan imbila zikakondo andubana bathathe iUS$500. Besuka lapho bayangena esitolo sesithathu kodwa isisebenzi salapho sabaleka sayangena esitolo sesine.

“Amasela lawo kazange amlandele kodwa angena athatha njalo iUS$500, leR1000 lomakhalekhukhwini. Sebethethe imali baqonda esitolo sesine lapho abahle bathi bevula badubula umnikazi wesitolo ehlombe lesandleni senxele uhlamvu lwaphuma lwaya dubula njalo umfana owangena ezocatsha lapho,” kuchaza uNkszn Dube.

Uthe izigelekeqe lezi zibona ukuthi sezilimaze abantu sadliwa ngumswenya.
Kusenjalo kubikwa njalo izigebengu ezifanayo ngobusuku obulandelayo zahlasela abantu ezindlini eziseVictoria Range.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa Memory Sibanda uthe sebehlalele evalweni ngokuhlasela kwezigebengu okwenzakala lezinsuku.

“Sesihlalele evalweni ngoba izigebengu lezi kazisakhethi ukuthi zihlasela bani okwazo zifuna imali.

“Bafika bakwatula izivalo lamafasitela bangena endlini ka-Ishmael Mutonga waphaphama sebephakathi endlini belemibhobho yohlobo lwe-Pistol emibili begqoke ingwane zewulu lama-mask lemvubu bathi bafuna imali andubana bahluthune usane olulomnyaka owodwa lenyanga eziyisithupha bathi kabanike imali nxa efuna umntanakhe.

“Bamthathela njalo i-leather jacket, omakhalekhukhwini  kanye lamakhiye emote bayayivula bathola iUS$245 bahamba lamakhiye. Bathe sebehamba uyise womntwana wahlaba umkhosi izigebenga lezo zaphosela phansi umntwana zabaleka,” kuchaza uSibanda.

Kubikwa besuka lapho baqonda kwenye njalo indlu okutholakale ukuthi nguTauya nje kuphela bathatha iUS$1 600 lomakhalekhukhwini lekaHoward Sithole lapho abafika bathatha iUS$2700 ngemva kokubethusela ngombhobho.

Omele isikhulumi samapholisa eMasvingo uSergeant Lloyd Masundire othe udaba lwamasela ahlasele ezitolo kunye lezindlini solufikile kibo.

“Udaba lwamadoda akhuthuze endaweni yamabhizimusi kanye lezindlini solufikile ehofisini yethu ngakho sisaphenyisisa ngalo. Sicela uzulu ongabe elolwazi ngezigelekeqe lezi ukuba aphathise amapholisa ukuze babotshwe,” kuphetha uSgt Masundire.

Share This:

Sponsored Links