Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Kubongwa omongikazi ngokuyibamba itshisa | uMthunywa
Uncategorized

Kubongwa omongikazi ngokuyibamba itshisa

16 May, 2020 - 09:05 0 Views
Kubongwa omongikazi ngokuyibamba itshisa Kuyonale iviki umhlaba wonke ubunanza usuku lwabomongikazi i-International Nurses Day. Ilizwe lakithi lalo alibakhohlwanga omongikazi bakuleli ngomsebenzi omuhle abawenzayo kwezempilakahle

uMthunywa

KUYONALE iviki umhlaba wonke ubunaka usuku lwabomongikazi i-International Nurses Day. Ilizwe lakithi lalo alibakhohlwanga omongikazi bakuleli ngomsebenzi omuhle abawenzayo kwezempilakahle ikakhulu ngesikhathi sibhekane lomkhuhlane osuthethe impilo zabantu abanengi emhlabeni wonke jikelele.

Omongikazi elizweni lonke jikelele babeka impilo zabo engozini ngaso sonke isikhathi begcina kanye lokuphathisa abagulayo ngendlela ezitshiyeneyo. Ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso esibuhlungu, abe World Health Organisation (WHO) babika ukuthi omongikazi abangu-1 000 sebatholakala belalumkhuhlane emhlabeni wonke jikelele.

Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uMnumzana Enock Dongo uthe inkinga omongikazi ababhekane lazo kumele zikhangelwe njalo zilungisiswe. Uthe lonyaka kuthakazelelwa lolusuku ngesikhathi umhlaba ubhekane lesilo esiyi Covid-19 lapho omongikazi labo asebetholakale belawo lumkhuhlane abanye labo balahlekelwa zimpilo zabo. Uthe bakhuthazwa ngamazwi kamongikazi owavula indlela yabomongikazi uFlorence Nightangale awokuthi ukubhidliza isitha sesigulane ngumthetho wakuqala.

“Lapha ke umkhuhlane yiso isitha sesigulane njalo njengabomongikazi kumele sisize izigulane ukuze zinqobe izitha lezi yiloba sisesikhathini esinzima esilokwesaba okukhulu kubangelwa yi Covid 19. Sizimisele ukuqhubeka silwisa isitha lesi,” utsho njalo.

UMnu Dongo uthe bazimisele ukuqhubeka besebenza ngendlela efaneleyo yiloba nje kungelula. Wengezelele wathi omongikazi kuleli, bakholwa ukuthi akulamsebenzi ongenziwa nxa kulokwesaba kungakho-ke bona bazimisele ukusebenza bengalakho ukwesaba yiloba nje kukhanya angani ukwesaba akubalekeleki.

Inhlanganiso yezempilakahle i-WHO ithe umkhuhlane we- Covid-19 uyisikhumbuzo somsebenzi omqoka owenziwa ngomongikazi. Inhlanganiso le ithe omongikazi bayingxenye yezisebenzi zezempilakahle zonke ezisemhlabeni, kodwa loba kunjalo bayasilela nanko phela kudingakala omongikazi abangaba ngu- 5, 9 million emhlabeni wonke jikelele ikakhulu kula amazwe akuhlandla le-low kusiya kuma middle income.

Share This:

Sponsored Links