Uncategorized

Kubatshazwa isihluku umakoti ‘etshaya’ umyeni ngemota ephinda-phinda

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Kubatshazwa isihluku umakoti ‘etshaya’  umyeni ngemota ephinda-phinda UMnumzana Nhlanhla Gabela otshaywe ngemota ngumkakhe

uMthunywa

IZINSOLO ezihlasimulisa umzimba okuvela kuzo ukuthi umakoti utshaye waphinda phinda umkakhe ngemota waze wafihliza ikhanda, zitshiye umphakathi weHammarsdale ubambe ongezansi. Wangagcini lapho, wazinkinka ngotshwala kwafika abakubo kamufi engazazi legama ngenxa yokudakwa, sekwenze umdeni kamufi wacela amapholisa ukuthi ambophe.

UMnumzana Nhlanhla Gabela (51) obetshade loNkosikazi Khulile Gabela, kuthiwa utshonele endaweni yesehlakalo. Kulomakhelwane abanengi abathi bazibonele ngawabo kwenzeka linsindabaphenduli.

Ilunga lokuqala lomphakathi liveze ukuthi kube lengxabano phakathi kwalaba ababili besemoteni kamufi. Ngemva kwengxabano kuthiwa kubonakale umufi ephuma ngesankahlu emoteni samuntu ophushwayo.

“Sithe sisababaza lokho imota yeza kuye yamtshaya iphinda-phinda. Ikhanda lopha kabuhlungu. Yaqhubeka yamgxoba ikhanda kwaze kwaba uyathula khona lapho,’’ litsho kanje leli lunga lomphakathi.

Elinye lithe liyokuxoxela amagwababa echobana elikubone kwenzeka phambi kwalo.

“Angiyazi mina le nto, angikaze ngikubone umuntu wesifazane ebulala indoda yakhe ngesihluku esingaka. Khona-ke kuthiwa baxabane usengaze amgaye ngemota pho,’’ libuza sakumangala.

Owesifazane laye othe ubekhona ngesikhathi sesehlakalo uthe akusuki engqondweni yakhe akubone kusenziwa kumufi.

Usole owesifazane ngokuba lolunya ekhala ngokuthi le nto uyenze phambi kwezingane zikamufi ebezibuza ukuthi ubulawelwani uyise.

Udadewabo kamufi, uNksz Amanda Magwaza uthe bafuna ukuthi amapholisa aphenye umakoti ngokufa komfowabo.

Uthe utsheliwe ukuthi ubulawe kanjani umfowabo. Wathi ubaxoxele izinto ezingefani ngesikhathi ebalandisa ngokutshona komfowabo.

“Esithinta okokuqala uthe umfowethu ube sengozini yemota watshayiswa kabuhlungu yiloli. Okwesibili wathi umfowethu utshayiswe yimota engaziwa maqede yabaleka,’’ utsho kanje.

Uthe kusobala ukuthi umakoti usenga ezimithiyo.

“Ngesikhathi sifika lapho behlala khona simfice edakiwe engazazi lokuthi ungubani futhi kungabonakali lokuthi kulesigameko esibuhlungu esenzakeleyo,’’ echaza.

ISolezwe Ngempelasonto lithole ukuthi umakoti kwenzeka lesi sigameko nje uvele unyamanambana kubo kamkhwenyana, usolwa ngokuhlukumeza umufi.

Kuvela ukuthi umakoti ubengasebenzi, wayeka umsebenzi wokutshayela amatekisi.

Kodwa kuthiwa yize bebehlala ndawonye bese bephenduke inkukhu lempaka njengoba indoda bekuyicika ukuthi yiyona ephekela umkayo.

Amalunga omphakathi akhala ngokuthi lamanje akakabotshwa umakoti.

Ethintwa umakoti uthe umatasa kukhona abantu ahlezi labo akhuluma labo udaba olumqoka akakwazi ukuphendula imibuzo yentatheli.

Etshayelwa ucingo okwesibili walile ukuphawula ngabamsola ngokubulala umyeni wakhe. “Ngeke ngikwazi ukuphendula umbuzo wakho,’’ etshaya ngezinqamulelayo.

Ezinkundleni zokuxhumana beyikhulunywa kakhulu le ndaba amalunga omphakathi ekhomba umakoti ngenjumbane.

Laba ababili kuthiwa balengane ezimbili kuthiwa bese siside isikhathi betshadile.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds