Uncategorized

Koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo

uMthunywa

ABADALA babekuthanda kakhulu ukuthi beluleke abantu ngokuthi injobo enhle ithungelwa ebandla. Babetsho lokhu becebisa labo abalenhlupho ukuthi kuqakathekile ukuthi inhlupho zabo bazethule kwabanye abantu ukuze babancedise ukuzihluza.

Loba nje abanye babesithi hatshi ngeke bakwenze lokhu ukuhlinzela iqaqa ebandla, babekuphikisa lokhu abadala bathi yebo ye liyanuka iqaqa kodwa kanti kungathiwani uma indaba kumele ilungiswe.

Babekubonile ukuthi ababili ngeke bakhulume bayilungise indaba bengacinanga ngokuxabana, njalo bengaxabana bangacina belimazana kukanti ngokuthungela injobo ebandla, abantu bayancedisana, bayitshukisane, kuthi loba iqinile amadoda ayidonselane ize ivume ithungeke.

Yiwo ke umsebenzi webandla lo. Ukuncedisana.

Babekubonile njalo abadala ukuthi uma abantu belenkulumo abangazwisisani ngayo uma bephakathi kwebandla kunzima ukuthi basuselane amanqe.

Babesazi ukuthi bangaze bathukuthele njani kakho ongahle agalele omunye ngoba abanye bezalamula aze abhodle uma kumele axolise aze akwenze lokho. Kodwa uma abantu bebabili bayenelisa ukuthi balimazane omunye acine efile ngenxa yenkulumo encane nje ebingalungiseka.

Lokhu sikutsho ngenxa yendaba ezimbalwa esesike sazimumatha kuphephandaba lethu zabantu ababulala abanye ngenxa yengxabano ezehlukeneyo.

Sokukanengi amapholisa exwayisa njalo uzulu ukuthi nxa kukhona ukungazwanani phakathi kwabo badinge abakhokheli besigaba loba ukuthi bafike emawofisini abo bethule indaba yabo bazame ukukhumisana umlotha ngoba kuvele koniwa ngomlomo kuphinde kulungiswe ngawo hatshi ngamabhemba lamahloka okwenza kucine kulesidumbu phansi.

Abadala labo bazabahlalisa phansi, babuze ukuthi kuliqiniso lokhu na njalo bazame ukuthi baxazulule ukungazwani okukhona bakhuzwe kuphela nje kungela zidumbu phansi njengalokho okuhlala kusenzakala.

Okusemqoka njalo okuswelekayo empilweni zabantu yikukhuluma. Kuthiwa umlomo litshoba lokuziphungela nje ngoba uqakathekile. Yiwo obuzaxazulula lonke udaba.

Share This:

Sponsored Links