Khuthalelani ukulima amabele, alenzuzo

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Khuthalelani ukulima amabele, alenzuzo

uMthunywa

Thando Dube
NJENGOBA sesisondela isikhathi sokulima abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime yiloba yiwuphi umhlobo wamabele ikakhulu endaweni ezilezulu elincane ngoba alenzuzo enhle.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Manuel Sitsha ongumlimi ubike ukuthi abalimi kufanele balime izilimo ezivuma endaweni abakhele kizo.

“Abalimi ikakhulu abahlala endaweni ezilezulu elincane kufanele balime amabele ukuze bathole isivuno esiphezulu loba izulu lililutshwane ngoba ayaphangisa ukuvuthwa,” kuchaza uMnu Sitsha.

Uqhubekele phambili wathi imihlobo yonke yamabele; amhlophe, labomvu, amade kanye lamafitshane enza umlimi athole isivuno esihle loba nje izulu liyabe lilincane ngoba ephangisa ukuvuthwa.

“Imihlobo eminengi yamabele ithatha amalanga angaba ngu-90 ukuvuthwa,” kutsho uMnu Sitsha.

UMnu Sitsha uphinde wazisa abalimi bamabele ukuthi bayenelisa ukuthengisa amabele abo abomvu kumankampani apheka utshwala agoqela iNgwebu Brewery kanye leChibuku.

“Umkambo wamabele abomvu ubanzi kakhulu ngoba umlimi uyenelisa ukuthengisa isivuno sakhe kumankampani enza utshwala njalo ngendlela utshwala obuthengwa ngayo benza intengo yesilimo lesi ibephezulu.

“Umlimi njalo ulakho ukugcina ingxenye yesivuno ukuze adle lemuli yakhe ngoba amabele enza isitshwala esihlabusayo njalo siyakha njalo siqinisa umzimba,” kuphetha uMnu Sitsha.

Share This:

Sponsored Links