Uncategorized

Khithi umbankwa esikhwameni sikamakorokoza

15 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Khithi umbankwa esikhwameni sikamakorokoza

uMthunywa

Ethel Ncube
BACHITHEKE ngesiphangiphangi abantu akade bebuthene bethenga amabhanzi kwelinye inina kulandela ukukhithika kombankwa ongelanyawo esikhwameni somunye umakorokoza eGranger indawo eseNyathi.

Isehlakalo lesi senzakale emaviki ambalwa edluleyo lapho omunye umakorokoza owaziwa ngokuthi nguNduna Dube ekhithize umbankwa ongelanyawo okucatshangelwa ukuba kungabe kuyintebe ayisebenzisa egangeni.

Intatheli ibuye yaxhumana loMnumzana Saul Ndlovu owayekhona mhla wesehlakalo othe lokhu etshe amathe ngesenzo sikaNduna. “Mina ngezwa kuthiwa uNduna wathi ekhipha imali efuna ukuthenga amabhanzi kwakhithika into enjengombankwa esikhwameni wayidobha masinyane wayibisela.

“Emigodini lapha abantu bavele bahamba bethwele izinto ezinzima kakhulu yizo ezenza abantu bame emigodini njalo batshaye lemali.

Bangethuka nje abantu kodwa intebe yizinto ezikhona yikuthi ziyindlela ezitshiyeneyo,” kuveza uMnu Ndlovu.

UMthunywa uphinde wakhuluma lomunye umfakazi ongumakorokoza uEishwell Sibanda obeqala ukuyakwemba kulindawo.

“Sasithenga amabhanzi okunatha itiye kubomama ababhodayo ezinkomponi uNduna wangenisa isandla esikhwameni wathi ekhipha imali kwakhikhithika umbankwa phakathi. Isimanga yikuthi umbankwa lo usukhithikile waphanga wawudobha wawubisela esikhwameni semali,” kutsho uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili echaza ukuba lamabhanzi acina engasadliwanga ngenxa yesiga lesi. “Umama wamabhanzi wahle wala imali esebone umbankwa wavala igabha lakhe wazihambela singasathenganga.

“Akula owabuzayo ukuthi kanti lokhu okukhithikayo kuyini wonke umuntu owayelapho wethuka kakho lowakhuluma ngitsho lebala elilodwa. “Ekugebheni kunzima hatshi kancane abantu bathwala izinto eziphefumalayo ukuze bathole igolide. Abanye bathwala intebe ezinzima ezikhwameni lapha. Ungahamba ungelalutho kawutholi lutho.

Imizamo yokuxhumana loNduna yehlule.

Share This:

Sponsored Links