Uncategorized

Khahleliyani umhlathi kubangwa isepa

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Khahleliyani umhlathi kubangwa isepa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

KULENDODA yeChipale eBinga esele ithoba amanxeba kulandela ukukhahlelwa umhlathi kubangwa ukuthi intshontshe isepa yokugeza.

UMnumzana Benmore Mudimba kubikwa ukhahlele uMnumzana Edmore Nleya kubangwa isepa yokugeza.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Delani Siwela uveze ukuthi liqiniso ukuba amadoda la amadala alwa ebanga isepa yokugeza.

“Kuliqiniso ukuthi ababili bakhahlelana njengamabhiza bebanga isepa yokugeza. Okwenzakalayo yikuthi omunye watshiya isepa yakhe esizeni abantwana kukhanya bathi bedlala umacatshelana bayidobha kwahle kwaqhamuka umsindo.

“UMudimba wathi edlula ekhulumisa uNleya wabona isepa efana xathu leyakhe itotsholwa zinkukhu phandle wabuza ukuthi kungani leyosepa ifana leyakhe. UNleya wamphendula wathi ubona angani ngubani ongadobha isepa yakhe enganukeleliyo othi nxa ugeza kuyabe kungazwakali ukuba ulesepa kumbe awulayo, okuyikho okwahle kwathukuthelisa uMnu Mudimba wamkhahlela umhlathi,” kubika uMnu Siwela.

Intatheli ibuye yaxhumana loMnumzana Edwin Siziba oveze ukuba abalankani lamadoda la aphosa aqamulana umhlathi bebanga isepa.

“Kwanceda umntwana owathi yena isepa nguye oyidobhileyo bedlala, ayibuyanga lenkukhu lezo ezatholakala ziyidla okwenza umsindo waba nganeno,” kubika uMnu Siziba.

UMthunywa uxhumane loMnu Mudimba onguye owakhahlela omunye kubangwa isepa owalileyo ukuba watshaya omunye.

“Abantu balamanga kangimtshayanga ngamsikiza ngifuna ukumkhahlela ngoba ngibona inkukhu zisidla isepa yami.

Isepa yami ngayibona ngokuthi yayibaziwe emuva yikho ngabuza wangiphendula kubi yena ngokwethuka waziwela yedwa watshaya ngomhlathi phansi walimala, mina angimenzanga lutho,” kubika uMnumzana Mudimba.

Intatheli ixhumane lalowo owakhahlelwa umhlathi uMnu Nleya ovumileyo ukuba bamkhahlela.

“Mina ngabona inkukhu zizidlela isepa umnikazi wadlula engimbuluzela ngesepa yakhe ngivele angigezi ngayo mina. Wangikhahlela umhlathi ngavuvuka esithi ngitshontshile kanti yayithethwe ngumntwana bedlala umacatshelana esizeni,” kuphetha uMnu Nleya.

Share This:

Sponsored Links