‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa

16 May, 2020 - 09:05 0 Views
‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa gogo Lettie Songo

uMthunywa

ABAZALI emakhaya akweleSouth Africa abakukhangelelanga ukubuyela kwabantwana esikolo nanko phela besabela impilakahle yabo. Kunyanga edluleyo uMphathintambo wezemfundo uAngie Motshekga uthe ababalisi labaphathi yibo abazabuyela ezikolo kuqala kuthi abafundi babuyele ngemva kwenyanga. Ugogo Lettie Songo (91) we Olifantsfontein, Ekurhuleni ophila lomkhuhlane weHigh Blood Pressure lowetshukela uhlala lomzukulu wakhe.

“Abantwana bangabuyela esikolo ngesabela ukuthi kuyabe sokuyikuphela kwempilo yami. Umzukulu wami ongumfana angahamba esikolo angabalakho ukungiphathela igcikwane leli beselingibulalala nanko phela kuthiwa liqeda asebekhulile njengathi.”

Uthe abantwana bangabuyela esikolo uHulumende kumele abenzele indawo lapho abangahlala khona. UMnumzana Dan Rachonene (50) ohlala eTembisa labantwabakhe abafunda kumfundo yaphezulu kanye abazukulu laye utshengisele ukungahlaliseki ngomcabango wokubuyela kwabantwana esikolo.

“Ngilomkhuhlane wehigh blood pressure. Abantwabami bangabuyela esikolo, impilo yami iyabe isisengozini. Uhulumende kagxile ekulwiseni igcikwane leli okokuvula izikolo uzathi esekubona mbayimbayi ngoba singafa siphele thina abadala,” utsho njalo.

Inhlanganiso yababalisi iSA Democratic Teachers Union layo ithi ngeke ivumele ababalisi babuyele esikolo. Ithe: Impahla yokuzivikela kayikathengwa. Ukuhlanza izikolo lakho akukenziwa ngokupheleleyo.

“Akuvumelekanga ukuthi izisebenzi zibuyiselwe emsebenzini na ukuphepha kwabo kungani akukalungisiswa. Sikhuthaza amalunga ethu onke ukuthi azigcine ephephile.

Share This:

Sponsored Links