Kayikapheli i-January Disease kwezinye indawo

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
Kayikapheli i-January Disease kwezinye indawo Inkomo ebulewe yiJanuary Disease

uMthunywa

Thokozile Mbedzi

ABABONA ngempilakahle yezifuyo abeVeterinary Services bakhuthaza abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuthi baqhubekele phambili belwisana lomkhuhlane weJanuary Disease ngoba kawukaphelisisi endaweni ezinengi zelizwe.

UMnumzana Tafadzwa Mahwahure onguTechnical Sales ezitolo zeVeterinary Services uthe umkhuhlane weJanuary Disease kawukaphelisisi kwezinye indawo kungakho abalimi kusadingeka ukuthi baqhubekele phambili bethatha amanyathelo okuvikela umkhuhlane lo.

“Abafuyi kundawana zonke zelizwe kabaphatheke kakhulu ekulwisaneni lomkhuhlane weJanuary Disease ngoba lokhe usesekhona kwezinye indawo zelizwe.

“Kasibeni sempini lomkhuhlane lo ukuze uphele singaze safelwa yizifuyo zethu. Abalimi kabadibhise izifuyo zabo maviki wonke bangeqisi ngoba kuqakathekile kakhulu ukudibhisa ukuze imikhaza ingaze yahlasela izifuyo zethu,” kutsho uMnu Mahwahure.

“Abafuyi kabalandele iziqondiso abaziphiwa ngabe-Veterinary Services abaseduzane labo ukuze basebenzelane bathole usizo lapho okumele baphathiseke khona ukuze bangalahlekelwa yizifuyo.

“Umfuyi kumele ahambise zonke izifuyo maviki onke edibha ngoba kuphathisa ukuba zonke nje zivikeleke.

Uthe okunye okubalulekileyo yikuthi abafuyileyo  bathenge imithi ezitolo ezisemthethweni ngoba imithi le ingaba yingozi kuzifuyo.

“Abafuyileyo kumele sonke isikhathi bayethenga imithi yezifuyo zabo ezitolo eziqondileyo ngoba belakho ukuthengiselwa imithi engaqondanga balahlekelwe zimali zabo kanye lezifuyo zabo.

“Imithi okumele abalimi bayithenge ibalisela iButex le-coopermycyn, yonke le imithi iqakatheke kakhulu.

“Ekusetshenzisweni kwemithi le, abafuyi kumele njalo bathole isilinganiso esiqondileyo kwabathengisa imithi le.

Uphethe ngokuthi abalimi abafuyileyo kabasebenzelane labe-Veterinary Services ngaso sonke isikhathi ukuze benelise ukulwisana lomkhuhlane lowu,” kuphetha uMnu Mahwahure.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds