Uncategorized

‘kahambe!’…Abantwabethu bathi kabayi esikolo umphathi aze asuswe

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
‘kahambe!’…Abantwabethu bathi kabayi esikolo umphathi aze asuswe Mkaya primary

uMthunywa

Langelihle Moyo

BAZONDE bagane unwabu abazali abalantwana abafunda esikolo seMkaya Primary School, esiseMpandeni ePlumtree ngesizatho sokungenzi kuhle komphathisikolo nanko kubikwa impumela yabafundi kayinhle njalo lesikolo kasithuthuki okuyikho osokubangele ukuthi balise abantwababo ukuya esikolo kusukela ekuqaleni kwayonale iviki ngoba bengasamfuni esikolo lesi.

Abazali abalabantwana esikolo lesi basola futhi umphathi ngokufuya inkomo kunye lenhlanzi esikolo. Kuvele njalo ukuthi kulempahla zesikolo ezinyamalalayo kukanti njalo bathi kabazwisisi indlela imali ebazibhadalayo ezisebenza ngayo. Lokhu kwenze bathatha isinqumo sokuthi abantwana bengalugxobi esikolo kuze kulungiswe udaba lokususwa kukamphathisikolo lo.

Okunye okusolwa ngabazali yikuthi umphathi kavumeli izakhamizi ukuthi zinathise izifuyo zazo emgodini wesikolo owagejwa ngenye inhlanganiso kusenzelwa ukuncedisa isikolo kunye lezakhamizi.

Intatheli kaMthunywa ixhumana lomngcinisihlalo wekomithi ye-School Development Committee, uMnumzana Figlas Moyo onguye ochasise kabanzi ngokuthi kungani befuna umphathi asuswe.

“Lapha silohlupho ngomphathi weMkaya Primary School, useleminyaka eminengi ephethe lapha esikolo kodwa asiboni ntuthuko. Abantwabethu abenzi kuhle ezifundweni, uyehluleka nje ukukhokhela ababalisi ukuthi basebenze nzima ukuze imiklomelo yabantwana ibesezingeni eliphezulu.

“Izimali ezibhadalwa esikolo akukhanyi ukuthi zisetshenziswani, ngoba izindlu zokufundela zifile kunye lamatafula lezitulo zabantwana. Izindlu zababalisi zona angikhulumi kungathi kusemanxiweni.

“Zikhona njalo ezinye impahla ezaphiwa isikolo zinhlanganiso, kodwa impahla lezo azibonakali. Impahla lezi zigoqela ama-engine pump okungaziwayo ukuthi anyamalala ayangaphi. Njengabazali sesithethe isinqumo sokuthi simise ukuhamba kwabantwana esikolo, kusukela ngoMvulo kuyonale iviki isikolo sivaliwe, akulamntwana ohambayo esikolo.

“Isikolo sizavulwa nxa izikhalazo zethu sezizwakele njalo nxa usizo solutholakele. Sifisa njalo ukuba izinga lemiklomelo yabo Grade 7 likhuphuke ngoba okwenzakala khathesi kuyayangisa,” kulandisa uMnu Moyo.

Intatheli ixhumane loProvincial Education Director esabelweni seMatabeleland South uNkosikazi Beatrice Manjere othe abazali abayithandi indlela isikolo esiphathwa ngayo.

“Abazali kunye lomphakathi abayijabuleli indlela isikolo lesi esiphathwa ngayo ngakho-ke kunengi okufuna ukulungiswa esikolo lesi okungahambi kuhle,” kuphetha uManjere.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds