Izixwayiso ngokuphatha imithi

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Izixwayiso ngokuphatha imithi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
1. Ungathwali imithi ndawonye lempahla yokudla.

2. Ungayithwali ngekhanda, ngehlombe loba emhlane.

3. Sebenzisa impahla zokuzivikela emakhaleni, emehlweni, emlonyeni, endlebeni, ezandleni kanye lezinye izitho zomzimba. Gqoka ama-gloves, respirators, ikepesi nxa ulungisa imithi loba usuyifafaza. Inyawo kumele zivikelwe ngamajombo loba i-polyethene.

4. Qinisekisa ukuthi impahla zokuzivikela azithintwa yimithi.

5. Bala uzwisise izixwayiso zokufaka imithi ebhalwe egabheni. Buza ingcitshi nxa ungazwisisi i-labela.

6. Unganambithi loba ukunukisa umuthi ukuze uzwe ukuthi unjani. Kuyingozi emzimbeni wakho.

Share This:

Sponsored Links