Uncategorized

Izinduna zihamba phambili ekuncediseni kuCovid-19

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Izinduna zihamba phambili ekuncediseni kuCovid-19 UDumisani Ndondo

uMthunywa

Ethel Ncube
IZINDUNA zesabelo seMatabeleland North sezikubone kumqoka ukuhambela phambili ekulwiseni ukumemetheka kobhubhane lweCovid-19 ikakhulu kuhlandla leli lesithathu eselibone lumkhuhlane uhlasela ngitsho lasemaphandleni.

Umkhuhlane lo ubusaziwa njengomkhuhlane ohlasela ikakhulu emadolobheni njalo bekumgceke ukuthi abantu bemaphandleni abawunaki kangako nanko phela lezayeke bebengazigqoki kodwa khathesi kukhanya ususabalale wayangena khona kanye emaphandleni.

Induna zakulesi sabelo sezakubona kuqakathekile ukuthi zisukumele phezulu zifundise abantu ezigabeni zazo ngalumkhuhlane phezu kwalokhu zibanikeze okungabasiza ekulwiseni lumkhuhlane.

UMthunywa uxhumane lenduna uDumisani Ndondo oyinduna yeMbembesi othe uphathekile ngokufundisa abantu bakhe ngomkhuhlane weCovid-19 kanye lokuthi bangazivikela njani. “Kithi abantu asebebanjwe belegcikwane leCovid-19 bafika isitshiyagalombili. Kulaba abatholakale belalo sithole ukuthi akusibantu abahlala eMbembesi kodwa ngabasebenza lapha. Kulabantu abanengi abahlala koBulawayo abagada nsukuzonke besiza lapha emsebenzini. Oyedwa kuphela kulabo ababanjwe belegcikwane leli nguye ohlala lapha,” kubika induna uNdondo.

Uqhubekele phambili waveza ukuba yena njengenduna usenikeze impahla, ukudla kanye lokunye okuthize kuzakhamizi zeMbembesi.

“Singumdeni wakoNdondo sinikeze abadala esigabeni imali engangeUS$10 ukuze bathole ukuzithengela indingeko ezitshiyeneyo.

“Ekilinika ngahambisa impahla lakho okugoqela ama-sanitiser. Osobhuku bami bonke ngabanika izayeke lama-sanitiser.

‘‘Phezu kwemizamo yami le ngikhuthaza uzulu ukuba umkhuhlane we-corona ukhona uyaphila asekeleni ukuhambahamba okungelanjongo. Nxa kungelasizatho esiqinileyo sokuthi uphume ekhaya hlala phansi. Okunye njalo okumqoka yikuhlala abantu begeza izandla kanye lokugqoka izayeke ngaso sonke isikhathi ukuze sihlale sivikelekile emkhuhlaneni lo,” kubika induna uNdondo.

UMthunywa ubuye waxhumana lenduna uSinamusanga Samson weBinga yena oveze ukuba abantu kabalandele izixwayiso zikaHulumende zeCovid-19.

“Ngikhuthaza abantu endaweni yami ukuba kabalandele imigomo yeCovid-19 njalo bagqoke izifonyo ngendlela eqondileyo.

“Ngapha njalo silohlupho lwabosomabhizimusi abaphuza ukuvala izitolo njalo sengake ngahlala labo phansi ngakhulumisana labo kodwa abalaleli, bavala ilanga selitshonile. Sizanakana amacebo okuthi abenza kanje bangajeziswa njani,” kuphetha iNduna uSinamusanga.

Share This:

Sponsored Links