Uncategorized

Izindlu zilumatha zodwa umlilo

30 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Izindlu zilumatha zodwa umlilo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULENDODA yepulazini leTrelawny koZvimba kunye lodadewabo asebephelelwe yimizamo kulandela umlilo okubikwa umane uqale wodwa utshise izindlu zabo.

Umlilo lo kubikwa waqala ngendlela engazwisisekiyo watshisa izindlu zikaBhuku Concila ngezikhathi ezehlukeneyo kuviki ephelileyo.
Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zakule indawo zisola ukuthi lokhu kungabe kubangelwe ngondofa.

UMnumzana Simon Simon (49) owatshelwa yizindlu zakhe ngumlilo lo wamasalamusi, uthi uyehluleka ukuzwisisa ukuthi uvela ngaphi.
Umlilo lo watshisa izindlu ezine zikaSimon ebezifulelwe ngotshani kanye lomkulu kadadewabo.

“Kasenelisanga ukubona ukuthi umlilo lo waqala njani owatshisa umuzi wami. Umlilo lo waqala kwenye indlu kwasekugcwala intuthu engazwisisekiyo.

Indlu iefulelwe ngotshani

Uthe bahamba bayakukha amanzi edamu eliseduzane bezama ukucitsha umlilo lo.

“Umlilo lo waqala ngoMgqibelo ngehola lika 10 ekuseni wasihlupha ukuthi siwucitshe kwaze kwatshaya ihola lika 7 ntambama. Indlu inye ngayinye yayimane ilumathe umlilo,” utsho njalo.

Umlilo lo wabhidliza lesiphala sabo samazambane sona esibucwadlana lezindlu lezi.

UMnu Simon uthe ngosuku olulandelayo, indlu yabo yokulala layo yalumatha umlilo okungaziwayo ukuthi uqale njani futhi.

“Sakhiphela phandle impahla zonke sincediswa ngomakhelwane kunye labanye esikhonza labo,” utsho njalo.

Uthe umlilo lo waphinda njalo watshisa umkulu kadadewabo ohlala endaweni engumango nxa usuka lapho ahlala khona ngoLwesibili olwedluleyo.

Umka-dadewabo uJohn Simon Milanzi uthe kasafuni ukuthi basebenzise umkulu owatshiswa ngumlilo wamasalamusi.

Share This:

Sponsored Links