Uncategorized

Izililo kusitsha iMusina yako-Ntuthu

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Izililo kusitsha iMusina yako-Ntuthu

uMthunywa

Thokozile Mbedzi loLangelihle Moyo
YIZILILO zodwa kubathengisi beMutize Flea Market koBulawayo kulandela ukutsha kwalindawo phakathi kobusuku ngoLwesibili nanko phela kubikwa kutshe yonke impahla ebithengiswa osekutshiye abathengisi besegcekeni.

Kubikwa indawo le ibilezitanda ezingu 200 okutsho ukuba banengi abantu abalahlekelweyo.

Umlilo lo kubikwa uqale emadabukakusa njalo ubhidlize  indawo le kanye lempahla zabantu ebezithengiselwa lapha konke kwasala kungumlotha.

Izicitshamlilo kubikwa zifike phakathi kwamabili kodwa zize zenelisa ukuwucitsha ngokupheleleyo ngehola lika 6 ekuseni.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa Mnumzana uSamuel Mutize onguye umnikazi wendawo le uthe umlilo lo uqalise phakathi kwamabili ngehola lika12.

 

“Umlilo lo uqalise phakathi kobusuku ngehola lika-12, ngesikhathi uqala bekulonogada obelindile. Uthe   uzwe umsindo obuvela phakathi wathalaza wabona inkalatha yelangabi wahle waphanga wafonela abacitsha umlilo kanye lalabo abalempahla zabo phakathi.

“Ngibonga khona ukuthi umuntu wenkosi kalimalanga ngoba uphangise waphuma.

“Umlilo uphuze ukucitsheka ngoba uze wacitshwa ngokupheleleyo ngehola lika-6 ekuseni. Bekunzima ukuthi imota ye-Fire Brigade ingene, sicine sidiliza  elinye isango ukuze imota lezi zingene ziqalise ukusebenza,” kulandisa uMnu Mutize.

Uqhubekele phambili elandisa ngembali yeMutize Flea Market lapho esithi.
“Ngizwa ngilokudana okukhulu kakhulu, ngoba indawo le isileminyaka engu-20 isebenza.

“Kangazi ukuthi sizakwenza njani ngempahla zabantu ezitshileyo njalo akula ophume lalutho, konke kutshe kwaphela.

“Okunye okuzwisa ubuhlungu yikuthi asikwazi ukuthi umlilo lo udalwe yini ngoba nxa sikhangela ikhitshi lethu lisele linjalo alitshanga, ngabe litshile mhlawumbe besizakuthi kukhohlakele izitofu zasala zingacitshangwa,” kulandisa  uMnu Mutize.

Omunye ugogo olahlekelwe zimpahla kulesisehlakalo, ugogo uBeular Ncube uthe impahla zakhe ezitshileyo zibiza imali enengi.

“Mina ngifonelwe ebusuku, sahle sagijima sazofika lapha sathola umlilo wakhona usethusa.

“Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngemva kwalesi sehlakalo ngoba yikho ebengiphila khona njalo ngithembele khonapha.

“Kangikwazi ukuthi ngizakwenza njani nxa isimo sesinje, mina ibhizimusi yami ibingihambela ngoba ngaqala ukusebenzela lapha indawo le iqala ukuvulwa, sengileminyaka engu-20 ngisebenzela endaweni le,” kulandisa ugogo uMaNcube.

Elinye inina elale ukuqanjwa ngebizo lithe badane kakhulu ngokulahlekelwa ngoba indawo yakoMutize yikho lapho akade bethenga khona impahla zokuyathengisa lokunye okunengi.

“IMusina yethu bakithi isitshe yasala ingumlotha, yinto esesizayithini yonale, kubuhlungu lokhu, akulanto ebeseyidinga siyiswele endaweni le njalo intengo yalapha ibinganeno.

“Khathesi kunjenje izikolo ziyavulwa yikho lapho ebesizadanela khona manje sokunje asisakwazi kuthi senze njani.

“Abanye bethu sesilahlekelwe yimisebenzi ngoba besisebenza lapha ukuthengisa ezitendini zabanye.”

“Sikhala ezimathonsi abanye lemali besizigcina khonalapha lempahla njalo ukuthengisa bekuyiyo impilo yethu kusincedisa ukuba  sihambise abantwana ezikolo kanye lokunakakela imuli kundleko ezitshiyeneyo,” kulandisa inina leli elale ukuqanjwa ngebizo.

Isikhulumi samapholisa koBulawayo uInspector Abednico Ncube ebuzwa ngodaba lolu uthe udaba lolu solufikile ehofisini labo lapho esithi.

“Udaba lwendawo yeMutize etshileyo solufikile ehofisini lethu ngakho amapholisa asaphenyisisa ngodaba lolu,” kuphetha uInsp Ncube.

Share This:

Sponsored Links