Izifuyo ezincane ziyanda njalo azihluphi ukufuya

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Izifuyo ezincane ziyanda njalo azihluphi ukufuya “Imbuzi singazala amazinyane amabili loba amathathu ngasikhathi sinye kodwa inkomo izala ithole elilodwa ngakho izifuyo ezincane zimane zande ngesikhathi esincane”

uMthunywa

Musa Janga
Abalimi bacetshiswa ukuba bafuye izifuyo ezincane ngoba zingahluphi ukufuya njengezifuyo ezinkulu njalo zifuyeka loba izulu lingaba lilutshwane.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist oweLivestock Production Development esabelweni seMatabeleland North ubike ukuthi izifuyo ezincane njengezimvu, lembuzi azihluphi ukufuya njalo lokudla kwazo akuduli kakhulu njengokwenkomo.

“Okokuqala izifuyo ezincane azidingi ndawo enkulu. Sungafuya imbuzi ezinengi endaweni encinyane kodwa inkomo zifuna inkalakatha yendawo ukuze zifuyeke kuhle. Ukufuya izifuyo endaweni encane kwenza kubelula njalo ukuzikhangela lokuzivikela,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uqhubeke esithi izifuyo ezincane ubuhle bazo yikuthi ziyaphangisa ukwanda ukwedlula inkomo.

“Izifuyo ezincane azilutho ukuzalana zande njalo ziyaphangisa ukukhula ngakho kuhle kumlimi ngoba ibhizimusi lakhe liyabe liqhela ngokuphangisa. Imbuzi singazala amazinyane amabili loba amathathu ngasikhathi sinye kodwa inkomo izala ithole elilodwa ngakho izifuyo ezincane zimane zande ngesikhathi esincane.

“Izifuyo ezincane ziyafuyeka kuhle lanxa izulu lingekho ngoba azidingi kudla lamanzi amanengi njengenkomo,” kuchaza uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi abalimi bangaqhubeka befuya inkomo kodwa kumele zingabi zinengi.

“Umlimi nxa efuna izifuyo ezinjengenkomo kumele abone ukuthi azibi zinengi ukwedlula izifuyo ezincane ngoba zona kulula ukuzifuya,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links